Novosti

Zastupnik Kenan Uzunović pojačao Klub NES-a u Parlamentu Federacije BiH

Gra?ani koji su nas odabrali da zastupamo njihove interese u Parlamentu Federacije BiH uvijek su iznad svih politika. Upravo taj stav ujedinjuje pojedince i grupe, pa je tako danas Klub zastupnika Narodnog evropskog saveza BiH u Federalnom parlamentu oja?an još jednim iskrenim borcem za prava gra?ana.
Diplomirani komunikolog Kenan Uzunovi? iz Zenice politi?ki je aktivan ve? duži niz godina i skupa sa ostalim kolegama iz Narodnog evropskog saveza nastavit ?e svoje djelovanje u Parlamentu Federacije BiH.
Razvojni projekti, bolja zakonska rješenja i još niz drugih poslova i aktivnosti ?iji cilj je poboljšanje života svih gra?ana Federacije, sada su pred nama i radujemo se novim radnim pobjedama.