Novosti

Zastupnik Kenan Uzunović pojačao Klub NES-a u Parlamentu Federacije BiH

Građani koji su nas odabrali da zastupamo njihove interese u Parlamentu Federacije BiH uvijek su iznad svih politika. Upravo taj stav ujedinjuje pojedince i grupe, pa je tako danas Klub zastupnika Narodnog evropskog saveza BiH u Federalnom parlamentu ojačan još jednim iskrenim borcem za prava građana.
Diplomirani komunikolog Kenan Uzunović iz Zenice politički je aktivan već duži niz godina i skupa sa ostalim kolegama iz Narodnog evropskog saveza nastavit će svoje djelovanje u Parlamentu Federacije BiH.
Razvojni projekti, bolja zakonska rješenja i još niz drugih poslova i aktivnosti čiji cilj je poboljšanje života svih građana Federacije, sada su pred nama i radujemo se novim radnim pobjedama.