Predsjednik NES BiH

mr. Nermin Ogreševi?

Biografija:

Ro?en 1972. godine u Cazinu. Osnovno i srednje obrazovanje završio je kao u?enik generacije u rodnom gradu. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1999. godine. Period agresije na Bosnu i Hercegovinu proveo je u redovima Petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Magistrirao je ekonomske nauke 2011. godine.
Sa 6298 glasova bira?a 2004. godine izabran je za na?elnika op?ine Cazin na mandatni period do 2008. godine. Potom potvr?uje mandat na?elnika  na izborima 2008. godine, na mandatni period do 2012. godine, sa 10089 glasova bira?a, zatim na izborima 2012. godine sa 14658 glasova bira?a pobje?uje za svoj tre?i mandatni period do 2016. godine, i na izborima 2016. godine, sa 16245 glasova bira?a izabran je za svoj ?etvrti uzastopni mandat op?inskog na?elnika. Na izborima 2020. godine, sa 13479 glasova bira?a izabran je za svoj peti mandat Gradona?elnika grada Cazina.
Radno iskustvo:
  • Privredna banka d.d. Biha?, 1999.-2001.
  • Društvo za upravljanje fondovima ”KAPITAL INVEST” Biha?, 2001.-2002.
  • J.P. ”Komunalije”, 2002.-2003.
  • Poslanik u Skupštini USK-a 2003.-2004.
  • op?inski na?elnik op?ine Cazin, 2004.-2020.
  • Gradona?elnik grada Cazin, 2020.-2024.
Poruka gra?anima:
”Vode?i se idejom prosperiteta, zalaganja za privredni, obrazovni, kulturni i turisti?ki razvoj naše domovine poru?ujem svojim sugra?anima da nam se na tom putu pridruže, kako bismo našu Bosnu i Hercegovinu u?inili mjestom ugodnog življenja i pozitivnih ostvarenja.”

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:

mr. Ibrahim Hadžibajri?

Ro?en je 1963. godine u Sarajevu. Diplomirao je 1988. godine na Poljoprivrednom fakultetu – Odsjek ratarstvo, tako?er u Sarajevu, a magistarski rad na temu “Vladavina prava u savremenoj državi” uspješno je odbranio 2011. godine. Bila je to prvi put obra?ena tema na prostorima bivše Jugoslavije. Subspecijalizaciju u oblasti zaštite i ispitivanja kvalitete pija?ih voda završio je 1990. godine u Novom Sadu. Prvo zaposlenje Ibrahima Hadžibajri?a bilo je odmah po okon?anju studija i to u Javnom komunalnom preduze?u „Vodovod i kanalizacija“. Od 1988. do 1992. godine u ovom preduze?u bio je rukovodilac Sektora za održavanje zaštitnih zona. U toku rata od 1992. do 1995. godine bio je pripadnik Armije BiH. Od 1995. do 1997. godine radio je u Ministarstvu vanjskih poslova BiH kao šef i savjetnik Odsjeka za analitiku, informatiku i tehniku. U ovom Odsjeku sara?ivao je s medijima, te povezivao južno-isto?ni prostor Balkana na ekonomsko-poslovnim principima. Funkciju vice konzula u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Be?u obnašao je od 1998. do 2000. godine, gdje je bio angažovan na poslovima konzularne problematike, uspostavljanja poslovno-ekonomskih veza BiH i Republike Austrije. Od 2006. do 2008. godine obavljao je funkciju direktora Fonda memorijala – Fonda za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen – obilježja žrtava genocida Kantona Sarajevo. Na lokalnim izborima održanim 2008. godine gra?ani su mu poklonili povjerenje i izabrali ga za na?elnika Op?ine Stari Grad Sarajevo. Nadmo?nu pobjedu u izboru za na?elnika Op?ine Stari Grad odnio je još tri puta na lokalnim izborima.