Uvodna riječ

Osniva?i Narodnog evropskog saveza Bosne i Hercegovine smatrali su da je bosanskohercegova?kom društvu i državi potrebna nova politika. Zato su odlu?ili da na tu potrebu odgovore prijedlogom i odlukom da se u bosanskohercegova?kom društvu po prvi put pokrene ukrupnjavanje politi?ke scene i njena rekonstrukcija u svim podru?jima života.

Neprihvatljivost trenutnog stanja u bosanskohercegova?kom društvu potvr?ena je siromaštvom, korupcijom, nezaposlenoš?u, neefikasnoš?u administracije i nezadovoljavaju?im razvojem u svim podru?jima politike, ekonomije i kulture.

Kao na?elnici Starog Grada (Sarajevo) i Cazina Ibrahim Hadžibajri? i Nermin Ogreševi? uvidjeli su probleme na najnižem nivou vlasti. Puni su energije i htijenja, želje da svoje iskustvo prenesu na više nivoe vlasti.

Vlast mora biti brža, a institucije funkcionalnije. Težiti ?emo ekonomskom napretku Bosne i Hercegovine i zaustavljanju odlaska mladih. Ne?emo se baviti drugima, nego isklju?ivo potrebama našeg stanovništva u Bosni i Hercegovini.

Mnogo toga treba promijeniti u državi. Procese trebamo vratiti u institucije Bosne i Hercegovine i zalagati se za transparentnost u radu svih nivoa vlasti. Prioriteti su definirani, na njima ?emo i raditi u nastavku. Lažna obe?anja, demagogija i populizam u ovom politi?kom projektu nemaju mjesta.