Doniraj

Dva su na?ina na koja možete uplatiti ?lanarinu/dobrovoljni prilog:

1) Za uplate iz Bosne i Hercegovine:

Na broj ra?una u NBL banci :
– 1321002023901904
sa naznakom:
* ?lanarina za ____ godinu i/ili
* Dobrovoljni prilog za ____ godinu

Primjer uplatnice:

 

2) Pla?anje gotovinom u Centrali Narodnog evropskog saveza Bosne i Hercegovine

Dobrodošli ste posjetiti nas u Centrali Narodnog evropskog saveza Bosne i Hercegovine na adresi Obala Kulina bana 24/2 u Sarajevu i tada izvršiti gotovinsku uplatu ?lanarine i/ili dobrovoljnog priloga.