Centrala NES BiH

 

CENTRALA NARODNOG EVROPSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE

Ul. Obala Kulina bana 24/2, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 869 453
Fax:
E-mail: [email protected]