Regionalne organizacije

REGIJA 1 (Velika Kladuša, Sanski Most, Klju?, Cazin, Biha?, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bužim, Novi Grad, Prijedor, Oštra Luka, Krupa na Uni, Kozarska Dubica, Kostajnica, Prnjavor, Srbac, Gradiška, Laktaši, Isto?ni Drvar, Kupres RS, Šipovo, Ribnik, Petrovac, Mrkonji? Grad, Banja Luka, Jezero, ?elinac, Kotor Varoš, Kneževo)

Samir ABAZOVI?: [email protected]

 

REGIJA 2 (Odžak, Orašje, Domaljevac/Šamac, Doboj Istok, Grada?ac, Gra?anica, Lukavac, Srebrenik, ?eli?, Tuzla, Banovi?i, Živinice, Teo?ak, Sapna, Kalesija, Kladanj, Br?ko, Bijeljina, Ugljevik, Šamac,Pelagi?evo, Donji Žabar, Lopare, Vlasenica, Zvornik, Šekovi?i, Srebrenica, Osmaci, Bratunac, Mili?i, Modri?a, Vukosavlje, Brod, Derventa)

Edis KAVGI?: [email protected];

 

REGIJA 3 (Žep?e, Zenica, Zavidovi?i, Usora, Doboj Jug, Maglaj, Tešanj, Visoko, Breza, Olovo, Kakanj, Vareš, Travnik, Vitez, Novi Travnik, Kreševo, Kiseljak, Jajce, Gornji Vakuf- Uskoplje, Fojnica, Donji Vakuf, Busova?a, Bugojno, Dobreti?i, Tesli?, Doboj, Petrovo, Stanari)

Kasim ALI?: [email protected]

 

REGIJA 4 (Fo?a – Ustikolina FBiH, Goražde, Pale – Pra?a FBiH,Bile?a, Ljubinje, Trebinje, Rudo, Novo Goražde, Nevesinje, Višegrad, Kalinovik, Gacko, ?ajni?e, Berkovi?i, Fo?a RS)

:

REGIJA 5 (Neum, Mostar, Stolac, ?apljina, Prozor-Rama, Konjic, Jablanica, Ravno, ?itluk, Ljubuški, Posušje, Grude, Široki Brijeg, Drvar, Glamo?, Kupres FBiH, Livno, Tomislavgrad, Bosansko Grahovo)

Amina GERIN: [email protected]

 

REGIJA 6 (Hadži?i, Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Trnovo FBiH, Ilijaš, Vogoš?a, Centar Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Trnovo RS, Han Pijesak, Isto?na Ilidža, Isto?ni Stari Grad, Sokolac, Rogatica, Pale RS)

Armin PAPI?: [email protected]