O nama

Osniva?i Narodnog evropskog saveza Bosne i Hercegovine smatrali su da je bosanskohercegova?kom društvu i državi potrebna nova politika. Zato su odlu?ili da na tu potrebu odgovore prijedlogom i odlukom da se u bosanskohercegova?kom društvu po prvi put pokrene ukrupnjavanje politi?ke scene i njena rekonstrukcija u svim podru?jima života.

Neprihvatljivost trenutnog stanja u bosanskohercegova?kom društvu potvr?ena je siromaštvom, korupcijom, nezaposlenoš?u, neefikasnoš?u administracije i nezadovoljavaju?im razvojem u svim podru?jima politike, ekonomije i kulture.

1 Navedenu konstataciju mogu?e je jasno vidjeti u stanju bosanskohercegova?kih gra?ana kojima bi svi oblici politi?kog djelovanja trebali služiti. Ali, postoje?a politi?ka djelovanja su daleko od služenja gra?anima i odgovornosti za njihovo stanje. Zato mi, unutar Narodnog evropskog saveza Bosne i Hercegovine, namjeravamo raditi u korist zanemarenog dijela bosanskohercegova?kog društva, i na taj na?in pomo?i mu da preuzme odgovornost za svoju politi?ku i ekonomsku budu?nost. Narodni evropski savez Bosne i Hercegovine se ne?e zalagati radi stjecanja vlasti radi vlasti, kako je to slu?aj s gotovo svim sadašnjim oblicima politi?kog organiziranja u našoj državi. Za nas je politi?ka vlast sredstvo, a ne cilj. To sredstvo nužno je za realiziranje suverenosti politi?kog naroda. A ta suverenost naroda i odgovornost za nju iš?ezli su iz vidika trenutno vladaju?ih politika. Zato je poziv Narodnog evropskog saveza Bosne i Hercegovine jednostavan: ?lanovi i prijatelji, preuzmimo politi?ku vlast u svoje ruke i ne dopustimo da nam iko, mimo nam i iznad nas, preuzima, obe?ava i daje ono što pripada isklju?ivo nama!

2. Da u?inimo to što možemo i moramo potrebno je da tu gdje živimo, u neposrednom dodiru jednih s drugima, u našem prirodnom prostoru, preuzmemo odgovornost i postanemo poduzetni ljudi koji žive od onog što zara?uju, a zara?uju u poslovima koji sami planiraju, vode i realiziraju. Pred svakim ?ovjekom u našem društvu i našoj državi potrebno je otvoriti mogu?nosti slobodnog poduzetništva kako bi prirodna bogatstva, postoje?a i nova umije?a, osje?anja bivstvovanja svojim na svome, postali osnova vi?enja i gra?enja nove i sretnije bosanskohercegova?ke budu?nosti. Svaka politi?ka vlast mora služiti tome.

3. Sadašnja politi?ka vlast se ponaša kao da to ?ime upravlja pripada njoj li?no, a time zapravo širi strah kod gra?ana Bosne i Hercegovine, nositelja državnog suvereniteta. Dato povjerenje uglavnom nije opravdano. Zato mi u Narodnom evropskom savezu Bosne i Hercegovine smatramo da odgovornost prema gra?anima mora biti dovedena u središte svakog politi?kog djelovanja.

Puni smo energije i htijenja, želje da svoje iskustvo prenesemo na više nivoe vlasti. Kao na?elnici Starog Grada (Sarajevo) i Cazina, vidjeli smo koji su to problemi na najnižem nivou vlasti. Vlast mora biti brža, a institucije funkcionalnije. Težiti ?emo ekonomskom napretku Bosne i Hercegovine i zaustavljanju odlaska mladih. Ne?emo se baviti drugima, nego isklju?ivo potrebama našeg stanovništva u Bosni i Hercegovini. Mnogo toga treba promijeniti u državi. Procese trebamo vratiti u institucije Bosne i Hercegovine i zalagati se za transparentnost u radu svih nivoa vlasti. Prioriteti su definirani, na njima ?emo i raditi u nastavku. Lažna obe?anja, demagogija i populizam u ovom politi?kom projektu nemaju mjesta.

Ova država treba svakog dobronamjernog i otvorenog ?ovjeka.