Programski ciljevi

Cilj osnivanja NARODNOG EVROPSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ogleda se u posebnoj potrebi da se pokrene, vodi i realizira novo političko djelovanje u cjelini bosanskohercegovačkog društva radi rekonstruisanja i osnaženja svih oblika političke vlasti u skladu sa temeljnim načelima država uključenih u Europsku uniju, a posebno provođenjem sljedećih ciljnih sadržaja:

– Očuvanje suvereniteta, nezavisnosti i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine, kao i nepovredivosti njenih granica;
– Zalaganje za punopravno uključivanje Bosne i Hercegovine u Evropsku Uniju i NATO, te druge evropske i svjetske organizacije;
– Vraćanje naziva Republika Bosna i Hercegovina;
– Afirmaciju bosanskog identiteta kao zajedničkog identiteta svih građana Bosne i Hercegovine;
– Afirmaciju i odbranu nacionalne samobitnosti kao i nesputan kulturni i svaki drugi razvoj svih naroda, nacionalnih i etničkih manjina u Bosni i Hercegovini;
– Vraćanje dostojanstva boračkoj populaciji kroz zapošljavanje i egzistencijalno zbrinjavanje;
– Demokratiju u društvenom i političkom životu i funkcioniranje pravne države;
– Afirmaciju ljudskih prava i sloboda;
– Afirmaciju mladih i njihovo uključivanje u javni i društveni život
– Slobodu medija i nezavisnost javnih servisa;
– Ravnopravnost spolova;
– Otklanjanje svih oblika diskriminacije;
– Borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala;
– Jedinstvo obrazovnog sistema u skladu sa evropskim standardima;
– Jačanje poduzetničkog duha;
-Zagovaranje odgovornosti prema položaju najugroženijih dijelova bosanskohercegovačkog društva (djeca i starci, invalidi i bolesni, itd.);
– Zaštita i unaprjeđenje životne sredine;
– Slobodnu aktivnost vjerskih zajednica zasnovanu na autonomiji i vjerskim slobodama građana;
– Dosljedno provođenje principa tržišne privrede, ravnopravnost svih oblika vlasništva, privatno poduzetništvo i ukidanje svojine bez vlasnika;
– Odgoj i obrazovanje u skladu sa tradicijom i suvremenim potrebama bosanskohercegovačkog društva;
– Unaprjeđivanje socijalnih prava i ;
– Razvijanje saradnje i jačanje veza sa BH dijasporom.