Statut

Narodni evropski savez Bosne i Hercegovine je na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 27.02.2021. godine usvojio Statut.

Statut utvrđuje naziv, pravni status, sjedište, predstavljanje i zastupanje, područje na kojem djeluje, ciljeve i načela djelovanja, unutrašnju organizaciju stranke, organe i tijela stranke, kao i način njihovog izbora i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja, sredstva za rad i postupanje s imovinom, kao i sva druga pitanja od značaja za rad.

Statut preuzmite na linku: Statut NES