Novosti

Zahvaljujući inicijativi Rame Isaka (NESBiH), osigurana sredstva za porodiljne naknade u iznosu od 1000KM

Zahvaljuju?i inicijativi Rame Isaka, zastupnika NES-a u Skupštini Zeni?ko-dobojskog kantona, osigurana sredstva za porodiljne naknade u iznosu od 1000KM, nova ulaganja u puteve, privredu, poljoprivredu.

Vlada Zeni?ko-dobojskog kantona utvrdila je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Zeni?ko-dobojskog kantona za 2022. godinu kojim su budžetski prihodi pove?ani za 38,6 miliona KM, dok su budžetski rashodi ve?i za 36,4 miliona KM. Rebalansirani Budžet Zeni?ko-dobojskog kantona za 2022. godinu iznosi 464 miliona KM.