Novosti

Usvojena inicijativa Seida Škaljića, vijećnika u Gradskom vijeću Sarajeva (NESBiH): Postavljen radar u sarajevskoj ulici

U sarajevskoj ulici Hamdije Kreševljakovi?a, u kojoj su saobra?ajne nesre?e u?estale i u kojoj je usljed saobra?ajne nesre?e teško povrije?en sin Danisa Tanovi?a, postavljena je kamera za kontrolu brzine.
Vije?nik u Gradskom vije?u Sarajeva Seid Škalji? (NESBiH) u martu je, zbog u?estalih nesre?a na ovoj lokaciji, inicirao postavljanje kamere kod Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti.

Ova škola, kao i još nekoliko obrazovnih ustanova, nalaze se u spomenutoj ulici.