Novosti

U Plavoj sali zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine direktor Lorkovski održao je prezentaciju “Realizacija Ugovora o Energetskoj zajednici-gdje je Bosna i Hercegovina”

Danas je realiziran dogovor sa sastanka u Be?u iz decembra prošle godine kada je direktor Sekretarijata Energetske zajednice gosp. Artur Lorkovski najavio posjetu Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
U Plavoj sali zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine direktor Lorkovski održao je prezentaciju “Realizacija Ugovora o Energetskoj zajednici-gdje je Bosna i Hercegovina”
Na osnovu informacija iz prezentacije jasno je da ne izvršavamo preuzete obaveze iz Ugovora, niti ispunjavamo uvjete iz ranijih energetskih paketa.
Nemamo vidljivog napretka ni u oblasti zakonodavstva, niti u uspostavljanju funkcionalnog jedinstvenog energetskog tržišta Bosne i Hercegovine.
PRESJEK STANJA SPROVO?ENJA PROPISA ENERGETSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI:
– Bosna i Hercegovina je registrovala 39,84% udjela obnovljivih izvora energije u 2022. godini i bila je vrlo blizu postizanja cilja od 40% za 2022. godinu.
– U Bosni i Hercegovini je postignut ograni?en napredak u implementaciji prošlogodišnjih preporuka i poboljšanju uskla?enosti sa acquis-em o energetskoj efikasnosti.
– Nije bilo vidljivog napretka u implementaciji acquis-a za elektri?nu energiju, plin i naftu u Bosni i Hercegovini.
– U oblasti životne sredine, tokom izvještajnog perioda, nije bilo napretka, a implementacija je i dalje na niskom nivou.
– U toku je rad na pripremi integrisanog Nacionalnog energetskog i klimatskog plana (NECP), a o?ekivanja su da ?e nacrt biti dostavljen Sekretarijatu do isteka roka 30. juna 2023. godine.
– Institucionalni okvir regulatora za elektri?nu energiju nije uskla?en sa acquis-em, me?utim u okviru svojih ograni?enih zakonskih nadležnosti DERK nastavlja proaktivno dizajnirati tržište.
– Bosna i Hercegovina je zadržala dostignuti nivo energetske statistike ažuriranjem i komplementiranjem kvalitetnih izvještaja, ali još uvijek ne uspijeva poboljšati kompletnost mjese?ne statistike.