Novosti

Svečano otvorene kancelarije NES-a Novi Grad: Želimo pretvoriti Kanton Sarajevo u mjesto ugodnog življenja svih građana

Danas su sve?ano otvorene kancelarije Narodnog evropskog saveza Bosne i Hercegovine – Novi Grad Sarajevo. Otvorenju su prisustvovali zamjenik predsjednika NES BiH Ibrahim Hadžibajri?, predsjednik Glavnog odbora Mirza Batalovi?, poslanik u Predstavni?kom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine dr. Zlatko Kravi?, Koordinator regije 6 – Sarajevo Haris Selmanovi?, te brojni ?lanovi i istinski prijatelji NES-a.
Sve?anu vrpcu je presjekao Ibrahim Hadžibajri?.
-Ovo je prilika da se otvori mjesto dijaloga, kulture i što je najbitnije, mjesto gdje ?e se uvažavati ?ovjek i cijeniti prosperitetne ideje za sveukupno bolji život naših sugra?ana. NES je logi?an slijed i može unijeti pozitivne promjene u našem Kantonu, zaklju?io je Hadžibajri?.
Predsjednik Op?inskog odbora Novi Grad Haris Rustemovi? naglasio je da organizaciju ?ine pretežno mladi ljudi koji do sada nisu bili politi?ki aktivni.
-Temelj ove organizacije ?ine mladi, obrazovani, prosperitetni ljudi, koji nikada do sada nisu bili politi?ki aktivni. Narodni evropski savez je dobro prihva?en u ovoj op?ini, uloženo je puno truda kako bismo došli u ovu fazu, a u nastavku ?emo se potruditi da budemo na usluzi našim sugra?anima. Izuzetno mi je zadovoljstvo što je i doktor Kravi? s nama, koji nam nudi svoje iskustvo u našem radu. Stanovnicima Novog Grada bih poru?io: Svi ste dobro došli. I da, nemojte se u?lanjivati dok ne vidite i ne ?ujete ko je me?u nama, šta smo radili, šta radimo i šta ?emo raditi, jer nismo svi isti, rekao je Rustemovi?.
Zlatko Kravi? je u svome obra?anju poru?io da se ljubav prema domovini cijeni po onome šta smo spremni u?initi za nju.
-Nismo, dakle, svi isti jer ljubav prema domovini se cijeni prema onome šta smo spremni u?initi za nju, a ne po paušalima i funkcijama koje ne zaslužujemo. Narodni evropski savez odvažio se na putu da Kanton Sarajevo pretvori u mjesto ugodnog življenja svih gra?ana. Preuzmimo odgovornost za svoje živote, u?lanimo se u NES i kona?no se zapitajmo za sebe i naše budu?e naraštaje, zaklju?io je Kravi?.
Kancelarija se nalazi na adresi Sulejmana Filipovi?a 2 (Dobrinja V).
Radno vrijeme:
Utorak: 17:00h – 19:00h
?etvrtak: 14:00h – 16:00h