Novosti

Skup u Ključu: Velike žrtve smo mi podnijeli da bismo imali pojedince koji na jaslama naše države prodaju naše interese. S tim NES želi raščistiti!

U Klju?u je tokom agresije ubijeno više od 700 ljudi, a Klju?ani su ubijani i ekshumirani u još osam gradova. Kroz logore je prošlo više od 1.000 Klju?ana. Do kraja 1992. godine blizu 17.000 Klju?ana, odnosno ?itavo nesrpsko stanovništvo, protjerano je iz svojih ku?a.
Žrtva je ovo koja se ne smije zaboraviti i koja zaslužuje pijetet i pažnju svakog dana, i zato ovaj kraljevski grad mora dobiti bolji tretman od svih nivoa vlasti, istaknuto je na ve?erašnjem izbornom skupu NES-a BiH u Klju?u.
Nermin Ogreševi?, predsjednik NES-a, istakao je da duboko vjeruje da je naša generacijska obaveza da radimo na o?uvanju naše države i njenom ja?anju.
-Bore?i se u redovima naše Armije RBiH i našeg Petog korpusa, mi smo, bez dileme, shvatili da je naša zada?a da moramo odbraniti našu domovinu, porodice i naše pravo na budu?nost. Bilo koji pojedinac, od državnih službenika, policajaca, tužilaca, pripadnika institucija ove zemlje, za koju smo se borili, ako je korumpiran, ako ne poštuje svoj posao, on ne poštuje ciljeve naše borbe. On izdaje našu borbu. On je izdajnik i naše domovine.
Jer, mi smo podnijeli velike žrtve da bismo imali pojedince koji na jaslama naše države prodaju naše interese. S tim treba raš?istiti. S tim NES želi raš?istiti. Nama treba pravda i zato želimo reformirati pravosudni sistem. Treba nam država u kojoj ?e postojati jednake šanse za sve. Nema nas puno i svaki ?ovjek nam je bitan. Upravo za to se NES zalaže. Vrijeme je da stvari poredamo na ispravan na?in – rekao je Ogreševi?.
Ilda Alibegovi?, nosilac liste za Federalni parlament, poru?ila je:
-Kad vas loš politi?ar izda, slaže ili prevari i kad se istom suprotstavite i zatražite opravdanje ili ga kritikujete, a oni vam na to odgovore: “Ah, to je politika”, odgovorite: „Nije to politika, to je vaš pokvareni karakter, koji naše živote ?ini težim“!
Prisutnima se obratio i premijer Vlade USK i nosilac liste za Skupštinu Mustafa Ružni?.
-Ovdje iz kraljevskog Klju?a ve?eras jasno poru?ujemo da poslije 3. oktobra 2022. godine, kada preuzmemo federalnu vlast, Krajina ne?e biti kako neki kažu “tamo negdje”, ne?e biti granica, nego ?e biti u svim projektima i budžetima svih federalnih ministarstava. Krajina je uvijek bila na vrhu i ovaj narod je položio svaki historijski ispit kada je u pitanju državotvornost Bosne.
Od nas su vijekovima kretale jasne poruke i pokreti prema nesposobnoj vlasti, pa tako i ovima danas jasno poru?ujemo: Sigurno ?ete izgubiti i biti poslani na politi?ka smetljišta zbog sve nepravde i svih laži koje ste nanijeli ovom dijelu naše Bosne u posljednjih 30 godina – zaklju?io je Ružni?.
Elvir Risovi? Beli, predsjednik Op?inske organizacije NES-a Klju? i kandidat za Skupštinu USK, kazao je da je, obilaze?i ovih dana Unsko-sanski kanton s pobjedni?kom ekipom ?asnih i vrijednih kandidata, sretan, ali i tužan.
-Sretan, jer vidim podršku koju ima ova ekipa i Narodni evropski savez i vjerujem u pobjedu 2. oktobra na izborima ovog tima. Ali tužan kada vidim gdje se nalazi Klju? i gdje smo dovedeni u ovih 27 godina vlasti i upravljanja op?inom Klju? – rekao je Risovi?.
Jasmin Emri?, nosilac liste za Parlament BiH, naglasio je da se stanje i odnos prema mladima u Bosni i Hercegovini mora mijenjati, jer mladi ljudi ve? odlaze, a razli?ite politike dolaze i prolaze.
-Stanje ostaje isto godinama, ništa se ne mijenja, nema povjerenja u institucije koje su uronile u korupciju, nepotizam, pa i kriminal.
Provedena istraživanja pokazuju da je nivo povjerenja mladih ljudi u javne institucije veoma nizak, a povjerenje je posebno nisko prema vlastima, pravi?nosti izbora, politi?kim strankama i pravosu?u. 70 posto mladih smatra da je bh. društvo sistemski korumpirano.
Ankete pokazuju da je povjerenje mladih ljudi i u medije ispodprosje?no zbog medijske, u velikoj mjeri percipirane, ovisnosti o javnim institucijama vlasti.
Tako?er, u istraživanjima i anketama mladi ljudi izražavaju nizak nivo interesovanja za politi?ki i gra?anski angažman, ali 78 posto se izjašnjava da ?e glasati na izborima. Stoga se ve?eras iz Klju?a posebno obra?amo mladima u BiH.
S obzirom na to da ?e ove godine 150 hiljada mladih ljudi imati prvi put priliku da glasaju na izborima, mi iz NES-a pozivamo ih da ostvare svoje bira?ko pravo i prepoznaju nove politike koje ?e mijenjati odnos prema mladima i rješavati brojna pitanja koja su u fokusu i interesu mladih ljudi. NES ?e se zalagati na državnom nivou da se usvoji Lisabonska mapa puta kao okvirni dokument za pristupanje IPA III fondovima finansiranja za mlade – zaklju?io je Emri?.