Novosti

Skup NES-a u Sanskom Mostu: Stotine miliona KM potrošene su za poticaje i razvoj, a sve više ljudi odlazi. To se mora promijeniti!

Narodni evropski savez Bosne i Hercegovine predstavio je ve?eras svoje kandidate u Sanskom Mostu. Sa skupa je, izme?u ostalog, poru?eno da je Sanski Most dio Krajine koji još nosi teške posljedice od agresije, protjerani sa svojih ognjišta, brojni su Sanjani rasuti po svijetu. Sanski Most jedan je od bh. gradova s najve?om dijasporom. Vlast je zakazala kada su ti naši ljudi u pitanju, jasno je re?eno!
Sanski Most jedan je od ve?ih poljoprivrednih centara u BiH, a šansa za razvoj je, svakako, i u turizmu na svih devet rijeka, koje krase ovaj grad, istaknuto je na izbornom skupu NES-a u Sanskom Mostu.
Nermin Ogreševi?, predsjednik NES-a, istakao je da i, pored izrazito visoke stope nezaposlenosti, siromaštva, masovnog odlaska ljudi, Bosna i Hercegovina, posebno Federacija, ima novca.
-Stotine miliona, pa i milijarde maraka, potrošene su samo za poticaje i razvoj. A to su, uglavnom, koruptivno, odnosno sumnjivo utrošena sredstva. Gdje su te pare završile? Ko odgovara za njihov utrošak? Mi ne možemo i ne smijemo više podržavati projekte dodijeljene prema strana?koj pripadnosti! Mi trebamo i moramo podržavati projekte prema poslovnim programima. One koji garantiraju razvoj, nova zapošljavanja. Dosad su podijeljene stotine miliona maraka za razvoj i zapošljavanje, a sve više ljudi je odlazilo. Gdje su ta radna mjesta? Ljudi moraju znati da mi novac imamo, samo ga moramo usmjeriti tamo gdje mu je mjesto. Mi ?emo na tome raditi. To je razlika izme?u nas i njih i ono za šta se mi u NES-u borimo – poru?io je Ogreševi?.
Ovacije prisutnih izazvao je i nosilac liste za Skupštinu i premijer USK Mustafa Ružni?.
-Osim tog doma?inskog, profesionalnog i zakonskog odnosa prema budžetu, posebno smo ponosni, jer smo prekinuli dobro poznati SDA sistem koverata. Uveli smo planove integriteta, unutrašnje pravilnike, prvi pokrenuli provjeru diploma, donijeli Zakon o porijeklu imovine. Ovdje iz Sane, grada na devet rijeka, gdje jedino što njegovu ljepotu prlja je to da u njemu živi SDA-ov kralj koverata i mita, jasno i s ponosom možemo re?i da smo završili mandat bez afera i da niko od nas, direktora, ministara ili bilo koga iz ovog tima vlade, nikada nije uzeo niti jednu marku ili kahvu popio za neku uslugu. I to je razlika izme?u nas i njih – jasan je bio Ružni?.
Nosilac liste za Federalni parlament Ilda Alibegovi? nastavila je u istom tonu.
-Moramo napokon po?eti razlikovati dvije stvari, tim koji traži rješenja, od tima koji stvara probleme. Zbog ovih drugih smo postali nevidljivi za one koji donose odluke važne za naše živote. Jedino što je vidljivo u našoj Krajini su lažna obe?anja, a ono što je nevidljivo su projekti koje nam obe?avaju posljednjih dvadeset godina – istakla je Alibegovi?.
Predsjednik Op?inske organizacije NES-a Sanski Most i kandidat za Skupštinu USK Nijaz Kadiri? pojasnio je zašto je za USK važna pobjeda NES-a.
-Naša pobjeda je važna zbog ve? vidljive i mjerljive pozitivne promjene u USK, a te pozitivne promjene predvodi i nastavit ?e predvoditi premijer Mustafa Ružni?. Policija, obrazovanje, zdravstvo danas imaju bolje i redovne pla?e, bolju opremu za rad. Naša pobjeda je važna, jer smo u ?etiri godine vodstva premijera Mustafe Ružni?a smanjili obaveze kantona za 100 miliona KM, prvi put isplatili 10 miliona po sudskim presudama, prvi put privredu poticali sa 6 miliona KM, s po?etnih 180.000 KM koje je imala bivša vlada. Nema ozbiljnog razvoja privrede bez poticaja države. Tako funkcionira razvijeni svijet. Tako moramo funkcionirati i mi – zaklju?io je Kadiri?.
Nosilac liste za Predstavni?ki dom BiH Jasmin Emri? pojasnio je zašto NES podržava Denisa Be?irovi?a za ?lana Predsjedništva BiH i zašto se ujedinilo 11 stranaka.
-Ujedinili smo se zato što smatramo da on zna, da može i da ho?e obnašati ovu važnu politi?ku funkciju radi sinergije svih pozitivnih politika, radi okupljanja šireg kruga stru?nih, iskusnih i kompetentnih kadrova koji trebaju zajedni?kim radom, uvažavanjem, razmjenom stavova, mišljenja i iskustva prona?i odgovore na sve aktualne unutarnje izazove i geostrateške odnose u regiji, Evropi, pa i u svijetu – zaklju?io je Emri?.