Novosti

Skup NES-a u Bosanskom Petrovcu: Federalna vlast nema ni plana ni programa ni vizije

Bosanski Petrovac je posebna sredina, mali grad s velikim kapacitetima. Grad velikana, Skendera Kulenovi?a, Ahmeta Hromadži?a, Mersada Berbera i Jovana Bijeli?a, koji su svojim djelima pronijeli Bosnu i Hercegovinu i Krajinu po cijelom svijetu. Bosna i Hercegovina im to danas mora vratiti ulaganjima u ovaj grad, istaknuto je na ve?erašnjem skupu NESBiH u Bosanskom Petrovcu.
Posljednjih godina Bosanski Petrovac postaje sinonim za poslovne zone, fabrike i razvoj privatnog sektora. NES ?e u naredne ?etiri godine u?initi sve da taj kapacitet prepoznaju i na višim nivoima vlasti.
Predsjednik NES-a Nermin Ogreševi? poru?io je da aktuelna vlast, posebno federalna, nema ni plana ni programa ni vizije.
-Samo napadaju druge i brane svoje pozicije. NES nudi iskustvo u kombinaciji s mladim snagama, kao i zdravu energiju s ubje?enjem da se može mnogo više uraditi. Federalna vlast nijedan strateški projekat nije realizirala u velikim dijelovima Federacije, pa ni u Krajini.
Federalna vlada ima budžet ve?i od pet milijardi maraka. Taj novac mora biti transparentno podijeljen i potrošen. Dio tih sredstava mora biti usmjeren i u Krajinu, Tuzlu, Hercegovinu, treba poja?ati industriju u Zeni?ko-dobojskom kantonu. NES ?e se za to boriti, za cijelu Bosnu i Hercegovinu – zaklju?io je Ogreševi?.
Premijer USK i nosilac liste za Skupštinu Mustafa Ružni? istakao je da „ve?eras iz Bosanskog Petrovca, iz Bosne u malom i op?ine okupane suncem, jasno šaljemo poruku da je svako dvorište u ovoj op?ini i svaka ku?a u ovoj op?ini, naša ku?a, kao i u svim ostalim op?inama i gradovima“.
-Ovdje smo bili u protekle ?etiri godine, me?u vama, gra?anima, podržali sve vaše infrastrukturne projekte, podržali finansijski poslovnu zonu, sportske i kulturne manifestacije, sve vjerske zajednice, podrška CZ, mnoga udruženja i pomo? pojedincima. Bosanski Petrovac ?e biti op?ina s najve?im brojem solarnih parkova, za koje sve ve? pripremaju nove urbanisti?ke dozvole, a neke smo ve? i izdali – rekao je Ružni?.
Prisutnima se obratila i Ilda Alibegovi?, nosilac liste za Federalni parlament.
-Ovaj tim, dokazano, svojim radom oporavlja stanje u našoj Krajini. Djeluje kao proces rehabilitacije, jer lije?i rane iz prošlosti i sanira ošte?enja nastala nad našim narodom. Cilj ovog tima i jeste ozdraviti svaki segment naših života. Mi ?emo, zaista, biti lijek za sve ekonomske i politi?ke bolesti koje su nas snašle – istakla je Alibegovi?.
U svom obra?anju Jasmin Emri?, nosilac liste za Parlament BiH, osvrnuo se na dosadašnje izvještaje o razvoju Bosne i Hercegovine koji pokazuju da naša država gotovo po svim pokazateljima stagnira, te naglasio da se to stanje mora mijenjati, ukoliko želimo potaknuti doma?e i privu?i strane investitore.
-Prema izvještaju o lako?i poslovanja, naša zemlja je u 2020. godini rangirana na 90. mjesto od 190 zemalja i u odnosu na rezultate u posljednje tri godine bilježi lošiji rang zbog neuskla?enosti propisa unutarnjeg tržišta i trgovine, politi?ke nestabilnosti i neefikasnosti administracije. U poboljšanju poslovnog ambijenta i poslovne klime izvještaji pokazuju da je BiH iz godine u godinu najlošije rangirana. Najlošije je ocijenjena u kategoriji zapo?injanja poslovanja, na 184. mjestu od 190 zemalja, jer da bi se registrirala firma, potrebno je pro?i kroz 13 procedura za koje je potrebno 80 dana. Prema globalnom indeksu konkurentnosti, BiH je rangirana na 92. mjesto od 141 zemlje. Ovo su sve zvani?ni pokazatelji ekonomskog stanja i konkurentnosti BiH, zbog kojih naša zemlja odbija doma?e i gubi strane investitore. Svi oni koji tvrde da smo unaprijedili razvoj konkurentnosti ekonomskog okruženja, a ?ujemo kako se na skupovima neki hvale, moraju se probuditi, otvoriti o?i i suo?iti se s ovom istinom.
Realni pokazatelji i realna politika je opredjeljenje Narodnog evropskog saveza i mi ?emo se posvetiti ozbiljno i odgovorno radi unapre?enja privredno-ekonomskog ambijenta, konkurentnosti i poticanja razvoja – naglasio je Emri?.
Zlatko Huji?, predsjednik Op?inske organizacije NES-a Bosanski Petrovac i kandidat za Federalni parlament, poru?io je da je Bosanski Petrovac BiH u malom – nacionalna struktura je identi?na kao u BiH.
-Bosanski Petrovac je raskrsnica svih puteva i to onih najzna?ajnijih. Budu?nost je njegovanje primjernog života u slozi i zajedništvu, jer su ljudi iz ovog gradi?a zaista dokazane gromade u cijelom svijetu, izgraditi do kraja postoje?i veliki bazen, oživjeti pusta polja, finalizirati preradu drvnog bogatstva, oživjeti stare staze nekadašnje pruge, grad smo s najviše sun?anih dana, statisti?ki dokazano… – zaklju?io je Huji?.