Novosti

Skup NES-a u Bosanskoj Krupi: Ovo što danas živimo rezultat je gubitničkog i izdajničkog pristupa vlasti posljednjih 20 godina

Brojni simpatizeri i ?lanovi Narodnog evropskog saveza, njih više od 500, ve?eras su prisustvovali izbornom skupu NES-a u Domu kulture u Bosanskoj Krupi. Sa skupa je poru?eno da je Bosanska Krupa jedan od ljepših, ali i perspektivnih, odnosno strateški važnih gradova BiH, koji treba konkretne projekte i investicije.
Istaknuto je i da je ovo historijski trenutak za BiH i da moramo mudro, umjesto ispraznih obe?anja, izabrati dokazano uspješne Krajišnike, koji su u prethodne ?etiri godine Unsko-sanski kanton izvukli iz minusa i spremni su predano raditi i na višim nivoima vlasti.
Predsjednik NES-a Nermin Ogreševi? poru?io je da je migrantska kriza, nažalost, pokazala da naše državne institucije ne funkcioniraju.
– To je loša situacija, jer funkcija državnih institucija jeste upravo da budu tu za svoje gra?ane, za svoj narod kad je najpotrebnije. Ako je ugroženo zdravlje, sigurnost, egzistencija ljudi, država mora biti tu. Te institucije moraju biti spremne. Najviše se ljutim na vlast zbog toga što nemamo funkcionalne državne institucije.
Ovo što danas živimo rezultat je rada vlasti posljednjih 20 godina. Oni su najviše fokusirani na sebe, svoje firme i novac. ?ini mi se da se ponašaju na na?in – „neka mi ostanemo na vlasti, pa makar nas ostalo deset posto od ovog što nas ima, dolazit ?e iz dijaspore, donosit ?e nešto para i dobro je“. To je gubitni?ki pristup. To je izdajni?ki pristup – poru?io je Ogreševi?.
Prisutnima se obratio i Mustafa Ružni?, nosilac liste za Skupštinu i premijer USK.
-Ve?eras iz naše Bosanske Krupe jasno poru?ujemo da ?emo na primjeru kako su naši Krupljani i Krupljanke sa srcem, patriotizmom i ljubavlju iz pepela digli svoj i jedan od najljepših bisera Unsko-sanskog kantona, istim patriotizmom izgraditi i naš USK u oblasti zdravstva, obrazovanja, privrede, turizma, obnovljivih izvora energije, poljoprivrede, kulture i sporta – rekao je Ružni?.
Predsjednik Gradske organizacije NES-a Bosanska Krupa i kandidat za federalni nivo Midhad Arnautovi? istakao je da je Bosanska Krupa, kao i cijela Krajina, zanemarena od Federalne vlade.
-U USK nije realiziran nijedan zna?ajan projekat, koji je podržan od viših nivoa vlasti. Svake izbore obe?avaju nam iste projekte, po?ev od brzih cesta, pa do aerodroma. Izgradnja ceste od Bosanske Krupe do Biha?a preko Grmuško-Srbljanskog platoa je izborna pri?a, koja se pri?a mjesec dana prije kampanje i u kampanji. Realizacija ovog projekta je veoma važna za nas, Krupljane, ali, nažalost, o tome se samo pri?a punih 26 godina.
NES želi biti dio Federalne vlade kako bismo mijenjali loš odnos prema USK. Dokazali smo kako se pravedno upravlja javnim resursima u USK, gdje Vlada ovog Kantona ima uspješne rezultate u protekle 4 godine. Ni naziv Bosanske Krupe niste godinama ?uli da se spominje za govornicom Parlamenta BiH, u kojem se vrši raspodjela sredstava, i došao je trenutak da tamo bude neko ko ?e gromoglasno i s pravom zahtijevati bolji tretman i Bosanske Krupe i cijele Krajine, a to ?u s vašim povjerenjem sigurno ?initi – rekao je Arnautovi?.
Jasmin Emri?, nosilac liste za Parlament BiH, upozorio je da, ukoliko se nastave aktualni trendovi, statistika pokazuje da ?e se stanovništvo Bosne i Hercegovine smanjiti s 3,5 miliona na 1,5 milion stanovnika za 50 godina.
-?etrdeset posto ?e biti starije osobe, a radno sposobno stanovništvo ?e pasti na 730 hiljada. Do 2070. godine broj djece ?e se smanjiti na 10 posto. Svake godine 20 hiljada ljudi umre više od broja ro?enih, a procjene govore da svake godine našu državu napusti oko 55 hiljada ljudi. To je naša populaciona situacija i to je slika stanja i kvaliteta življenja u našoj državi.
Mi u Narodnom evropskom savezu smo svjesni postoje?eg i nadolaze?eg demografskog sloma i smatramo da na osnovu tih pokazatelja treba temeljiti populacijske politike radi zaustavljanja svih demografskih negativnih trendova. To su za nas najvažnije teme i to ?e i dalje biti naš fokus djelovanja – zaklju?io je Emri?.