Novosti

Sastali se Ogrešević i Efendić: NES i SBiH su stranke koje su najbliže jedna drugoj, imamo namjeru raditi zajedno

U centrali Stranke za BiH održan je sastanak predsjednika NES-a i SBiH Nermina Ogreševi?a i Semira Efendi?a. Prisustvovao je i zamjenik predsjednika NES-a Ibrahim Hadžibajri?.
Izme?u ostalog, usaglašeno je da su NES i SBiH stranke koje su najbliže jedna drugoj, te da imaju namjeru raditi zajedno.
-Potrebno je što prije implementirati izborne rezultate na svim nivoima. Ne možemo imati Federalnu vladu u tre?em mandatu, to je nedopustivo.
Mi želimo sara?ivati i najavljujemo saradnju. Konkretizirat ?emo elemente naše saradnje. Povezuje nas refleksivna želja da se nešto promijeni. Mi smo, ina?e, na?elnici, navikli smo biti konkretni i raditi projekte i naša želja na nivou kantonalne, federalne i državne vlade je ekonomski napredak. Moramo se baviti životima gra?ana – kazao je, izme?u ostalog, Ogreševi?.