Novosti

S tribine NES-a u Novom Sarajevu poručeno: Imamo pravo na uspjeh!

Nakon tribine Narodnog evropskog saveza u Centru, ve?eras je održana još jedna tribina Op?inske organizacije Novo Sarajevo u Dje?ijoj ku?i.
Tribini su prisustvovali, izme?u ostalih, predsjednik NES-a Nermin Ogreševi?, zamjenik predsjednika stranke Ibrahim Hadžibajri?, predsjednik Glavnog odbora NES-a Mirza Batalovi?, predsjednik Op?inskog odbora Novo Sarajevo Nedim Salihagi?, koordinator Regije 6 – Sarajevo Haris Selmanovi?, zastupnik NES-a u Parlamentu FBiH Zlatko Kravi?, vije?nice NES-a Dženana Hadžimahmutovi? i Lejla Begovi?, te mnogi drugi gosti, prijatelji i simpatizeri NES-a.
S tribine je poru?eno da imamo pravo na uspjeh i da trebamo težiti ka pozitivnom rezultatu.
Ogreševi? je, izme?u ostaloga, poru?io da je pred nama ozbiljan posao, te da shodno tome trebamo brzo reagirati, kao i da trebamo pružiti podršku Denisu Be?irovi?u kao zajedni?kom kandidatu za ?lana Predsjedništva BiH.
-?injenica je da dosadašnja vlast, ne samo u ovom mandatu, nego i u svim prethodnim, nema dovoljno rezultata. Ova država se može i mora uspješnije voditi.
Mi, koji predstavljamo NES, radimo na druga?iji na?in, jer smo navikli da pred narod izlazimo s konkretnim djelima. Timski smo igra?i, koji bi znali i koji znaju šta treba mijenjati u našem sistemu. Promjene i boljitak ne?e do?i preko no?i, velika je borba pred nama, a ona je višeslojna.
?injenica da ljudi odlaze, da gubimo demografski kapacitet, pokazatelj je (ne)uspješnosti onih koji su vladali do sada. Treba nam više radnih mjesta, trebaju nam više pla?e, viši standardi – kazao je Ogreševi?.
Hadžibajri? je istakao da se predstavnici NES-a imaju ?ime ponositi kada je u pitanju njihovo dosadašnje politi?ko djelovanje.
-Imamo šta i re?i i pokazati. Naš dugogodišnji rad i politi?ko djelovanje o?ituju se kroz mnogobrojne projekte, iza kojih trebamo ponosno stajati. Smatramo da smo ujedinjena politi?ka opcija na politi?koj sceni u Bosni i Hercegovini, te da smo po tome izrazito prepoznatljivi – objasnio je Hadžibajri?.
Batalovi? je, izme?u ostaloga, istakao da je težnja Narodnog evropskog saveza usmjerena ka evropskom putu, ali da on ne?e odustati od bh. tradicije.
-Zalagat ?emo se za reformu obrazovnog sistema u BiH kako bismo proizvodili kvalitetan kadar, ali isto tako osigurali kvalitetne preduvjete za njihov ostanak i normalan život u našoj domovini – istakao je Batalovi?.
Salihagi? se u svom obra?anju osvrnuo na rad i djelovanje Op?inske organizacije Novo Sarajevo, na ?ijem je ?elu od osnivanja.
-Država BiH, da bi sa?uvala svoju suverenost i tradiciju, mora ulagati u mlade i obrazovane ljude i boriti se za njihov napredak ovdje. Naš put je težak, ali ste nas odabrali da hrabro i zajedno kora?amo njime – kazao je Salihagi?.
Selmanovi? je, prije svega, poru?io da ne smijemo biti pasivni posmatra?i.
-Obe?ali smo da vas ne?emo razo?arati, da ?emo raditi, a to smo i dokazali.
Moramo po?eti razmišljati racionalno, produktivno, moramo se uozbiljiti i podržati ljude koji mogu, ho?e i koji su dokazani u realnom sektoru.
Mi smo pobunjenici 21. stolje?a koji imaju misiju i koji ?e je iznijeti do kraja – rekao je Selmanovi?.
Kravi? je poru?io da se predstavnici Narodnog evropskog saveza bore za pravdu, socijalni mir ove države, obrazovanje i zdravstvo.