Novosti

Radni sastanak Ogreševića i Bećirovića u kabinetu Hadžibajrića

Radni sastanak, kojem su prisustvovali Nermin Ogreševi?, predsjednik NES-a, Ibrahim Hadžibajri?, zamjenik predsjednika NES-a, i Denis Be?irovi?, zajedni?ki kandidat opozicije za ?lana Predsjedništva BiH, održan je danas u kabinetu Hadžibajri?a.
Izme?u ostalog, Ogreševi? i Hadžibajri? su još jednom potvrdili nedvosmislenu podršku NES-a kandidaturi Denisa Be?irovi?a.