Novosti

Predsjedništvo NES-a: Razgovarat ćemo sa svim zainteresiranim strankama o podršci najboljem kandidatu za člana Predsjedništva BiH

Predsjedništvo Narodnog evropskog saveza (NES) BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu pozdravilo je odluku Centralne izborne komisije da raspiše Op?e izbore te o?ekuje od vlasti da se hitno osiguraju sredstva za njihovo održavanje.

Na sjednici se razgovaralo o pripremama za Op?e izbore, a u tom kontekstu i o mogu?oj podršci kandidatima za ?lana Predsjedništva BiH.

Predsjedništvo stranke stava je da ?e NES podržati ili predložiti isklju?ivo najkvalitetnijeg kandidata za ?lana Predsjedništva BiH i da ?e o tome razgovarati sa svim zainteresiranim politi?kim subjektima.

Predsjedništvo NES-a, kao stranke koja je zastupljena u cijeloj državi i ?ija bi podrška odre?enom kandidatu mogla biti klju?na, zaklju?ilo je da ?e odluku o tome donijeti gledaju?i isklju?ivo korist gra?ana i države BiH.

Kada su u pitanju Izmjene izbornog zakona, zaklju?eno je da je indirektan izbor ?lanova Predsjedništva BiH, za koji se NES od po?etka zalaže, najbolje rješenje i da o tome postoji konsenzus svih politi?kih aktera u Federaciji.

Umjesto pritiska na Bošnjake, Dragan ?ovi? bi trebao iskoristiti utjecaj koji ima na Milorada Dodika da i on prihvati indirektan izbor ?lanova Predsjedništva BiH te da na taj na?in kona?no riješimo pitanje izmjena Izbornog zakona.