Novosti

Predsjednik NES BiH održao sastanak s članovima Kantonalnog odbora NES-a Sarajevo

Predsjednik Narodnog evropskog saveza Bosne i Hercegovine Nermin Ogreševi? održao je sastanak s ?lanovima Kantonalnog odbora NES-a Sarajevo te predsjednicima op?inskih organizacija. Sastanku su prisustvovali i predsjednik Glavnog odbora Mirza Batalovi? i vije?nik u Gradskom vije?u Sarajeva Seid Škalji?.

Izme?u ostalog, analizirani su rezultati NES-a na proteklim Op?im izborima u Kantonu Sarajevu te je zaklju?eno da ?e u cilju ja?anja NES-a, Narodni evropski savez BiH u narednom periodu imenovati povjereništvo u Kantonalnom odboru Sarajevo, ?iji ?e zadatak biti konsolidacija stanja, kadrovsko osvježivanje i ja?anje stranke. Tako?er, bit ?e biti provedeni izbori u op?inskom odborima te ?e se nastaviti raditi na formiranju novih, kao i ja?anju postoje?ih mjesnih odbora.

S obzirom na kapacitete i principijelnu politiku koju vodi Narodni evropski savez BiH, uvjereni smo da se s novim rukovodstvom NES može brže i ja?e razvijati u Kantonu Sarajevo, kao što je to slu?aj u ostatku Bosne i Hercegovine.