Novosti

Pomoći za Ukrajinu nema s nivoa BiH, ali ima iz Krajine

Bosna i Hercegovina je bezbroj puta pokazala svoju humanost i solidarnost sa zemljama koje su se našle na udaru agresije ili prirodnih nesre?a. I sama u nezavidnoj situaciji naša zemlja i njeni gra?ani uvijek su nastojali pomo?i onima kojima je pomo? bila neophodna.

No, kada je u pitanju pomo? Ukrajini koja je izložena agresiji Rusije, nema naznaka da bi državne institucije BiH, poput mnogih zemalja svijeta, mogle staviti svoj potpis na odluku slanja pomo?i u Ukrajinu.

Ovakav odnos prema ovom prvenstveno humanitarnom pitanju, odraz je politi?kih dešavanja u BiH, konkretno stava Milorada Dodika, ?lana Predsjedništva BiH, koji ustrajava na tome da BiH treba ostati neutralna u pogledu agresija Rusije na Ukrajinu.

Jasno je da se tim stavom vodi i Zoran Tegeltija, predsjedavaju?i Vije?a ministara BiH koji se još ne oglašava o zvani?nom zahtjevu Ukrajine za pomo?i toj zemlji upu?enom Ministarstvu vanjskih poslova BiH, a o ?emu se treba o?itovati Vije?e ministara BiH.

Diplomata iz Ambasade Ukrajine u BiH: Svaki kilogram brašna za nas je simbol pomo?i i suosje?anja

Me?utim, upravo zbog svjesnosti blokade državnih institucija koje skoro godinu provodi SNSD, u Unsko-sanskom kantonu su sami odlu?ili inicirati i realizirati slanje humanitarne pomo?i u Ukrajinu.

Tim povodom ?e premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružni? i gradona?elnik Cazina Nermin Ogreševi? ve? u petak imati sastanak s otpravnikom poslova Ambasade Ukrajine u BiH Serhiiom Miniailom, s kojim ?e razmotriti na?ine pomo?i Vlade USK-a i Grada Cazina Ukrajini,

Premijer Ružni? kazao je za Fokus da na ovaj na?in USK-a prije svega želi izraziti svoju podršku i suosje?anje sa žrtvama agresije u Ukrajini.

– Svjesni trenutnih blokada u radu državnih institucija, mi smo ve? u prvim danima napada na Ukrajinu shvatili zna?aj osude agresije na tu zemlju, jer je i BiH u ne tako davnoj prošlosti i sama morala da se brani od agresora, kao i zna?aj podrške i pomo?i Ukrajini, jer smo i sami iskusili šta zna?i svaki vid pomo?i u trenucima kada ta pomo? nadilazi materijalno i kada je jasan pokazatelj da neka zemlja ili narod nije sam. Stoga smo i odlu?ili da u okviru naših mogu?nosti, aktiviramo one resurse i kapacitete pomo?i koji bi mogli koristiti stanovništvu Ukrajine. O tim prioritetima ?emo razgovarati u petak s otpravnikom poslova Ambasade Ukrajine u BiH Serhiiom Miniailom kada ?emo mo?i konkretizirati na?ine i vidove pomo?i Ukrajini. U me?uvremenu, nadležni u Vladi USK-a ve? razmatraju sve mogu?nosti i opcije, a naravno u skladu s doma?im zakonodavstvom i me?unarodnim pravom, o tome koji je najbolji na?in za realizaciju naših planova – pojašnjava Ružni?.

Nermin Ogreševi?, gradona?elnik Cazina za Fokus kaže da je izostankom odluke s državnog nivoa o bilo kakvoj pomo?i Ukrajini o?ekivano da se u tom opravcu organiziraju niži nivoi vlasti, te da na ovaj na?in Grad Cazin želi biti primjer i drugim lokalnim zajednicama da se uklju?e u humanu misiju slanja pomo?i u Ukrajinu.

– Mi želimo na ovaj na?in pokazati svoj stav i podršku i poslati jasnu poruku da smo na strani žrtava agresije i da smo uz one koji su dovedeni u situaciju da životima brane svoju domovinu, baš kao što je to po?etkom devedesetih godina prošlog stolje?a bila BiH. Nama je jasno da brutalna agresija na Ukrajinu ima negativne posljedice ne samo za tu zemlju i njeno stanovništvo nego je i udar na kršenje me?unarodnog prava i stabilnost i sigurnost izvan granica Ukrajine, a ?ega smo mi u BiH naro?ito svjesni. Zato, mi se moramo jasno opredijeliti da damo podršku i pomo? onima koji brane?i sebe, u ovom slu?aju ukrajinskom narodu i državi, istovremeno brane i vrijednosti koje se ti?u svih nas. Stoga ?e Grad Cazin u ovom slu?aju, kao i mnogim drugima djelovati u tom pravcu, a ovom prilikom pozivamo i sve druge da nam se pridruže humanoj misiji pomo?i Ukrajini – naglašava Ogreševi?.