Novosti

Ogrešević: Sramna i jadna je pozicija čekati reakciju visokog predstavnika, NES i SBiH su do sada imali jasne stavove da nećemo biti dio Vlade koja je nametnuta

Predsjednik NES-a Nermin Ogreševi? rekao je da su, zajedno sa SBiH, u dobroj namjeri i vjeri u parlamentarnu proceduru uputili prijedlog zaklju?ka kojim se Ustavna komisija zadužuje za pokretanje postupka promjene Ustava FBiH, koji je Parlament usvojio.

Kako je rekao, shodno ovom, kao predlaga?i su se osjetili odgovornim i da pozovu predstavnike parlamentarnih stranaka SDA, HDZ-a, SDP-a i ostale, da razgovaraju kako da iza?u iz trenutne ustavne krize.

Dodao je da oni ne prejudiciraju rješenja, iako imaju svoje prijedloge.

“U me?uvremenu i sam visoki predstavnik Christian Schmit je pozvao politi?are da se dogovore, pa je druga opcija koja nam se nudi da ?ekamo reakciju visokog predstavnika što je sramna i jadna pozicija i mišljenja smo da gra?ani od nas o?ekuju da barem pokušamo nešto uraditi”, kazao je predsjednik Ogreševi?.

Dodao je da ova namjera “nije bacanje prašine u o?i gra?anima, kako to kaže Konakovi?”, ve? otvaranje o?iju onima koji pri?aju o reformiranom Dodiku i uspavljuju javnost pred njegovim opasnim djelovanjem.

“Pošto smo svi stava da nismo za jednokratna rješenja onda je na nama da se potrudimo i na?emo kvalitetno dugoro?no rješenje. NES i SBiH su do sada imali jasne stavove da ne?emo biti dio Vlade koja je nametnuta”, naveo je Ogreševi?.