Novosti

OGREŠEVIĆ I HADŽIBAJRIĆ GOSTI CENTRALNOG DNEVNIKA U SUBOTU 05. FEBRUARA

Kako je došlo do ujedinjavanja A-SDA i NBL-a u Narodni evropski savez (NES) BiH, šta nudi NES i kakve su ambicije ove nove politi?ke opcije, kako izuzetno uspješni na?elnici i gradona?elnici iz NES-a namjeravaju doprinijeti ja?anju državnih institicija, ekonomije, unapre?enja kvaliteta života gra?ana, kako ocjenjuju aktuelnu politi?ku situaciju s akcentom na pregovore o izmjenama Izbornog zakona, samo su neke od tema subotnjeg (05.02.2022.) izdanja Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovi?em ?iji su gosti Nermin Ogresevi? i Ibrahim Hadžibajri?, predsjednik i zamjenik predsjednika NES-a.