Novosti

Ogrešević: Federalne vlasti ponovo ponižavaju borce

Informacija, kojom se danas pohvalila Federalna vlada, da ?e bora?kim kategorijama isplatiti po 100 maraka jednokratne nov?ane pomo?i, novo je poniženje za borce.
Navodi se ovo u reakciji Nermina Ogreševi?a, predsjednika Narodnog evropskog saveza Bosne i Hercegovine (NESBiH).
-U vremenu strahovite inflacije, kada je sve dramati?no poskupjelo, prije svega osnovne životne namirnice, dijeliti bora?kim kategorijama po 100 maraka uvreda je i udar na dostojanstvo najboljih sinova ove zemlje i njihovih porodica.
Ništa manja uvreda nije ni pojašnjenje da se 100 KM može dobiti samo po jednoj osnovi, pa pripadnici bora?kih kategorija, koji su i penzioneri, dobit ?e samo 100 KM kao penzioneri. Uz to, po 100 KM ne?e dobiti korisnici egzistencijalne nov?ane naknade s kantonalnog nivoa koji su nezaposleni i mla?i od 57 godina.
Ovo je još jedan u nizu dokaza loše politike aktuelnih federalnih vlasti, koje su, usljed poskupljenja, a na ime poreza i akciza, ubrale stotine miliona maraka više od planiranih sredstava, a štede preko le?a boraca i socijalno najosjetljivih kategorija.
Podjela mizernih 100 maraka dolazi uo?i izbora, pa ne treba sumnjati da je i ovo jedan u nizu predizbornih poteza, jer aktuelne vlasti ra?unaju da ?e sa 100 KM kupiti naklonost i glasove oko 100.000 pripadnika bora?ke populacije. Varaju se! Obraz i dostojanstvo istinskih patriota ove zemlje ne mogu se kupiti sa sto maraka.
Zbog toga pozivamo Vladu FBiH, koja raspolaže budžetom, koji ?e iznositi daleko više od planiranih pet i po milijardi maraka, da napravi konkretne programe pomo?i pripadnicima bora?kih kategorija, a ne da ih ponižava i iskorištava uo?i svakih izbora i pokušava kupiti mizernom jednokratnom pomo?i – navodi Ogreševi?.