Novosti

Ogrešević: Dok traje hajka na Bošnjake i njihove vjerske institucije, a sveštenici pjevaju: “Sprem’te se, sprem’te, četnici”, ministri Hurtić, Konaković i Forto šute

U Prijedoru, gradu u kojem su nakon Srebrenice po?injeni najve?i zlo?ini nad Bošnjacima, lokalne vlasti proganjaju i islje?uju Amira ef. Mahi?a i druge Bošnjake.
U Neumu je na udaru lokalnih vlasti novoizgra?ena džamija, kojoj prijete i rušenjem.
Milorad Dodik danima ne bira rije?i prilikom brutalnih napada na Bošnjake, Islamsku zajednicu u BiH i reisu-l-ulemu Huseina ef. Kavazovi?a.
O?igledno da je na sceni organizirana hajka na Bošnjake i njihove vjerske institucije, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu.
Dovoljno je pogledati samo video, koji za to vrijeme kruži internetom, a na kojem se ?uje sveštenik Srpske pravoslavne crkve kako dijaspori pjeva ?uvenu ?etni?ku himnu “Sprem’te se, sprem’te, ?etnici”, uz stihove poput „bacajte bombe, ?etnici“.
Ovakve fašisti?ke skupove i poruke niko nije osudio, a kamoli procesuirao! Ali jeste ef. Mahi?a i druge žrtve, koji se sada samo pitaju ko je sljede?i? Šta je sljede?e?
Je li ovo to novo ozra?je koje je najavljeno kada se formirala državna vlast?
Ovako se ne vodi me?unacionalni, me?uetni?ki, me?uvjerski ili bilo koji drugi dijalog. Prvi koji je morao reagirati i stati u zaštitu ef. Mahi?a je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurti?, koji je za sebe kazao da nije „Dodikov Bošnjak iz RS-a“.
Nažalost, samo naivne je iznenadio izostanak reakcije Hurti?a na progon ef. Mahi?a i Dodikove uvrede. Posebno nas u NES-u koji smo izašli iz pregovora o u?eš?u u državnoj vlasti upravo zbog ovakvih kontinuranih napada na državu i ponižavanja Bošnjaka. Zabrinjava i šutnja Dine Konakovi?a i Edina Forte, koji s Dodikom ?ine državnu vlast i koji su odgovorni za Bošnjake i u RS-u i u Neumu.
Ako i ovaj put izostane adekvatna reakcija, trebamo li se zaista zapitati ho?e li to Bošnjaci morati kriti da su muslimani?
Ho?e li morati krišom i pognute glave i?i u džamije?
Ho?e li se to morati uskoro izvinjavati i za zlo?ine koji su nad njima po?injeni?
Je li to cijena koju Bošnjaci moraju platiti kako bi se ispunila želja nekolicine pojedinaca da zasjednu u ministarsku stolicu i budu dio državne vlasti?