Novosti

Ogrešević: Dodik se opasno približio crvenoj liniji, radi nešto što se niko nije usudio

Politi?ka situacija u Bosni i Hercegovini na rubu je eskalacije, prvenstveno usljed zaoštravanja retorike predsjednika bh. entiteta RS Milorada Dodika kojoj svjedo?imo od formiranja vlasti na državnom nivou, a posebno nakon najave da ?e predstavnici politi?kih partija u Republici Srpskoj danas u Narodnoj skupštini RS potpisati zajedni?ku izjavu kojom se tretira državna imovina, ali i niz drugih pitanja.
Dodik je ovaj put otišao i korak dalje i opasno se približio crvenoj liniji, najavljuju?i da ?e uraditi nešto što se od potpisivanja Dejtona niko nije usudio – uvesti nadzor i kontrole na granicama entiteta. U nacrtu zajedni?ke izjave navodi se da se „zadužuje Vlada RS da nastavi zapo?ete pregovore sa Vladom FBiH s ciljem definisanja grani?ne linije izme?u RS i FBiH”. Najve?u zabrinutost javnosti izaziva skandalozna ta?ka u kojoj se “obavezuje MUP RS da formira posebnu organizacionu jedinicu unutar MUP-a koja ?e vršiti nadgledanje granice izme?u entiteta”.
Iako se Dodik konstantno poziva na Ustav, podsje?amo ga da je upravo Ustav BiH u ?lanu 1, Stav 4 – Kretanje roba, usluga, kapitala i lica precizirao: „Postoji sloboda kretanja širom Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina i entiteti ne?e ometati punu slobodu kretanja, lica, roba, usluga i kapitala širom Bosne i Hercegovine. Nijedan entitet ne?e provoditi bilo kakvu kontrolu na granici izme?u entiteta“.
Upozoravamo Milorada Dodika da Ustav Bosne i Hercegovine nije švedski sto, pa da može uzimati šta mu odgovara u datom trenutku i tuma?iti ga kako on to želi. Bilo kakve aktivnosti na granicama entiteta predstavljaju antiustavno djelovanje i ozbiljno krivi?no djelo, koje su policijski i pravosudni organi dužni ekspresno sankcionirati.
Pozivamo ?lanice PIC-a i visokog predstavnika za BiH da zaustave Dodikov drski pokušaj narušavanja ustavnog poretka i ugrožavanja mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Svi koji budu nijemo posmatrali ovakve antitustavne i antidržavne aktivnosti, fakti?ki odobravaju Dodikov napad na državu Bosnu i Hercegovinu.