Novosti

Održana tribina Općinskog odbora NES-a: Vogošći se mora vratiti prijeratni sjaj

Tribina Op?inskog odbora NES-a Vogoš?a održana je sino? u sali Op?ine.
Tribini su prisustvovali, izme?u ostalih, predsjednik Op?inskog odbora Vogoš?a Esad Piknja?, zamjenik predsjednika NES-a i na?elnik Op?ine Stari Grad Ibrahim Hadžibajri?, predsjednik Glavnog odbora NES-a Mirza Batalovi?, koordinator Regije 6 – Sarajevo Haris Selmanovi?, zamjenik predsjedavaju?eg OV Vogoš?a Alija Gluhovi?, te mnogi drugi gosti, prijatelji i simpatizeri NES-a.
Kako je poru?eno s tribine, Vogoš?i se mora vratiti prijeratni sjaj.
Na samom po?etku prisutnima se obratio Esad Piknja?, poru?ivši da je NES danas respektabilna politi?ka stranka.
– Imamo veoma kvalitetne i hrabre ljude, koji umiju realizirati ideje našeg naroda. Imamo mlade generacije za koje se vrijedi boriti i živjeti. U narednom periodu u?init ?emo sve da naš rad i djelovanje polu?i pozitivan rezultat na izborima, koji nam predstoje – dodao je Piknja?.
Ibrahim Hadžibajri? je prepoznao ozbiljnost sve ve?eg broja odlazaka mladih iz BiH.
– Omladina odlazi, a stari ostaju, i upravo oni su ti koji ve?inom glasaju za jedne te iste i kupuju karte u jednom smjeru za svoju djecu. Moramo dati priliku mladim ljudima da u?ine promjene nabolje u našem kantonu i državi – objasnio je Hadžibajri?.
Mirza Batalovi?, nakon što je pozdravio prisutne u svoje i ime predsjednika NES-a Nermina Ogreševi?a, ?estitao je na razvoju Op?inske organizacije NES Vogoš?a.
– Do agresije na našu zemlju, kao jaka industrijska zona, Vogoš?a je bilježila stabilan i dinami?an razvoj i bila prepoznatljiva po vrlo visokom nivou razvoja u oblasti industrije. Po visini bruto nacionalnog dohotka po glavi stanovnika bila je druga op?ina u bivšoj Jugoslaviji – iza op?ine Velenje. Težit ?emo ka tome da Vogoš?i vratimo prijeratni sjaj kada je bila prepoznatljiva u cijeloj Jugoslaviji po vrlo uspješnoj i razvijenoj industriji, kao i izgradnji kvalitetnije saobra?ajne infrastrukture kako bi se Vogoš?a još više približila Sarajevu – kazao je Batalovi?.
Haris Selmanovi? je, izme?u ostalog, govorio o potrebi sakupljanja mladih ljudi ostvarenih u realnom sektoru.
-Vogoš?a, prije rata tre?a najrazvijenija op?ina, gubi status gradske op?ine nakon rata i dan-danas uništavaju ono što je ostalo. Mi se trebamo baviti industrijskom zonom Vogoš?e i moramo joj vratiti status gradske op?ine da bismo je približili Sarajevu – istakao je Selmanovi?.
Alija Gluhovi? je poru?io da se glas NES-a veoma dobro ?uje u op?ini Vogoš?a.
-Mi moramo biti vaš servis. Pravi ljudi su došli na pravo mjesto, jer postoje ljudi koji nisu u politici radi vlastitih ciljeva, ve? zajedni?kih. NES je u prethodnom periodu radio za narod, za pozitivne promjene i hvatao se ukoštac s problemima gra?ana. Podržite nas, dajte nam da i dalje uspješno vodimo institucije, jer smo dokazali da to radimo uspješno – zaklju?io je Gluhovi?.