Novosti

Održana 1. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, predstavnici NES-a predložili brojne amandmane

Održana je 1. redovna sjednica Predstavni?kog doma Parlamenta FBiH na kojoj su prisustvovali zastupnici NES-a: Irfan Duri?, Mirza Batalovi?, Ilda Alibegovi?, Arnel Isak i Sandi Salki?.
Na sjednici je usvojen budžet FBiH za 2023. godinu u iznosu od 6,7 milijardi KM.
Predstavnici NES-a predložili su mnoge amandmane :
– 2.408.000,00 KM nau?noistraživa?ki/razvojni projekti;
1.500.000,00 KM bazen na Bentbaši (Stari Grad) ;
– 2.500.000 KM Stari grad Ostrožac;
– 3.000.000 KM Bazen Cazin;
– 700.000 KM Bosanska Krupa dvorana;
– 200.000 KM Obdanište Velika Kladuša;
– 2.800.000 KM Vodovod Biha?;
– 300.000 KM Osnovna Škola ?ava Bužim;
– 2.000.000 Sanacija i rekonstrukcija pozorišne sale i Kulturnog centar Biha? kraj rijeke Une;
– 75.000 KM Fiskulturna sala Kulturni centar Bosanski Petrovac;
– 4.000.000 KM Subvencija privatnim poduze?ima i poduzetnicima – podsticaj za poljoprivredu povisili smo za 4 miliona na ve? postoje?ih 160 miliona.
Usvojeno je i niz amandmana od kojih ?e koristi imati svi gra?ani Federacije, poput amandmana koji se odnosi na nabavku udžbenika za u?enike osnovnih škola u Federaciji BiH od 1. do 5. razreda, a za šta je predvi?eno izdvajanje blizu 13 miliona KM.