Novosti

NES BiH: Podržavamo ulaganje vitalnog nacionalnog interesa na Prijedlog HDZ-a

Narodni evropski savez (NES) Bosne i Hercegovine podržava odluku Kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH da uloži vitalni nacionalni interes na prijedlog HDZ-a o izmjenama Izbornog zakona BiH. Ukoliko ovaj Prijedlog do?e u Predstavni?ki dom BiH, NES ?e glasati isklju?ivo protiv njega.
-Upu?ivanjem Prijedloga u Dom naroda BiH, te njegovim usvajanjem uz podršku SNSD-a, HDZ je nastavio s praksom pritisaka i pokušaja da osigura izmjene Izbornog zakona ?iji isklju?ivi cilj je da se osigura da legitimni predstavnici Hrvata u našoj zemlji budu samo oni koje predloži HDZ BiH.
Predložene izmjene Izbornog zakona apsolutno su neprihvatljive za NES, jer su diskriminatorne, odnosno nisu u skladu sa standardima Evropske unije, Konvencije o ljudskim pravima, Mišljenjem o ustavnoj situaciji u BiH i ovlaštenjima Visokog predstavnika Venecijanske komisije iz 2005. godine i Rezolucijom 1513/2006 Vije?a Europe i njima se ne rješava pitanje implementacije presuda Evropskog suda za ljudska prava – saop?eno je iz NES-a.