Novosti

Nermin Ogrešević uputio otvoreno pismo Charlesu Michelu: Namjera Schmidta u suprotnosti je s dogovorom u Briselu

Povodom zabrinjavaju?ih informacija, koje dolaze iz Ureda OHR-a u Sarajevu, o izvjesnoj mogu?nosti da ?e visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt donijeti odluku o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, Nermin Ogreševi?, predsjednik Narodnog evropskog saveza, danas je uputio otvoreno pismo predsjedniku Evropskog vije?a Charlesu Michelu:
Uvaženi predsjedni?e Michel,
koristim ovu priliku da Vam izrazim duboko poštovanje i zahvalnost za Vašu dosadašnju podršku prosperitetu, demokratskom funkcioniranju i sigurnosti Bosne i Hercegovine na njenom putu prema Evropskoj uniji.
Želim Vas obavijestiti da nas ovih dana zabrinjavaju informacije, koje dolaze iz Ureda OHR-a u Sarajevu, o izvjesnoj mogu?nosti da ?e visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt donijeti odluku o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a što je u suprotnosti s politi?kim dogovorom, kojeg su u Briselu 12. juna 2022. godine, u Vašem i prisustvu visokog predstavnika Evropske unije Josepa Borrella, postigli lideri politi?kih stranaka zastupljenih u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i ?lanovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Posebno zabrinjava ?injenica da visoki predstavnik Christian Schmidt razmatra mogu?nost nametanja i politi?kih izmjena Izbornog zakona BiH koje su,prema dostupnim informacijama kojima raspolažemo, u suprotnosti s principima, koji su utvr?eni postignutim Politi?kim sporazumom o principima za osiguranje funkcionalne Bosne i Hercegovine koja ostvaruje iskorake na evropskom putu (u daljnjem tekstu: Politi?ki sporazum).
Smatramo da bi bilo kakva intervencija visokog predstavnika Christiana Schmidta, u smislu politi?kih izmjena izbornog zakonodavstva dva mjeseca prije održavanja zakazanih Op?ih izbora 2. okotobra teku?e godine, dodatno potaknula politi?ke tenzije, ne isklju?uju?i i najavljene proteste nevladinih organizacija, akademske zajednice i gra?anskih inicijativa, te svakako ne bi bila u duhu zajedni?ki usaglašenog stava da ?e se, izme?u ostalog, izborna reforma i ograni?ene ustavne reforme provesti najkasnije šest mjeseci nakon formiranja vlasti na svim nivoima, kako je to utvr?eno postignutim Politi?kim sporazumom, kojem ste i Vi svjedo?ili.
Najavljene izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u dijelu politi?kih izmjena od visokog predstavnika Christiana Schmidta, kako smo informirani, ne osiguravaju uskla?enost s odlukama Evropskog suda za ljudska prava i preporukama Venecijanske komisije iz Mišljenja o ustavnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i ovlaštenjima visokog predstavnika, a koje je Venecijanska komisija usvojila na svojoj 62. plenarnoj sjednici 11-12. mart 2005. godine.
S tim u vezi, kao pokrovitelja i svjedoka postignutog Politi?kog sporazuma o principima za osiguranje funkcionalne Bosne i Hercegovine koja ostvaruje iskorake na evropskom putu, molimo Vas da posredujete i obavijestite visokog predstavnika Christiana Schmidta, kao i ?lanice Upravnog odbora Vije?a za provedbu mira, da je Politi?kim sporazumom usaglašeno da ?e se težiti ka tome da se hitno, najkasnije šest mjeseci nakon formiranja vlasti na svim nivoima, izme?u ostalog, usvoje i izborne reforme i ograni?ene ustavne reforme u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se osigurala potpuna uskla?enost s odlukama Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, preporukama Venecijanske komisije i preporukama OSCE/ODIHR-a i GRECO-a, te da bi svaka eventualna intervencija visokog predstavnika, u smislu izmjena i dopuna izbornog zakonodavstva, zna?ila odstupanje od usaglašene hronologije i principa, a što bi u ovo predizborno vrijeme narušilo tok izbornog procesa, zaoštrilo javni diskurs, potaknulo politi?ke tenzije i uzrokovalo dodatnu politi?ku krizu, koja je u ovom trenutku najmanje potrebna u Bosni i Hrecegovini.
Uvaženi predsjedni?e Michel, još jednom Vam iskazujem duboko poštovanje te se nadam da ?ete hitno djelovati kako bi se prekinuo najavljeni proces politi?kih izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine od visokog predstavnika Christiana Schmidta, te održao i implementirao postignuti politi?ki dogovor pod Vašim pokroviteljstvom.
S poštovanjem,
Nermin Ogreševi?, predsjednik Narodnog evropskog saveza Bosne i Hercegovine