Novosti

Na Širokači obilježena 30. godišnjica akcije deblokade Sarajeva: Predstavnici NES-a odali počast poginulim borcima

U organizaciji Udruženja boraca „Odred Široka?a“ obilježena je 30. godišnjica zna?ajnog ofanzivnog dejstva Armije RBiH, rejona Bostari?i – MZ Široka?a i Toka-Džeka.
Prisutni su, me?u kojima je bila i delegacija Narodnog evropskog saveza BiH, predvo?ena Mirzom Batalovi?em, predsjednikom Glavnog odbora NES-a i predsjedavaju?im Op?inskog vije?a Stari Grad, polaganjem cvije?a na spomen-obilježje Bostari?i i u?enjem Fatihe, odali po?ast šehidima i poginulim borcima.
U svom obra?anju Batalovi? je naglasio ogromnu važnost te vojne akcije prije 30 godina i velike zasluge boraca, a posebno šehida.
-Svi mi dobro znamo – da padinski dijelovi Starog Grada nisu dali svoj doprinos u odbrani BiH, ne bismo danas stajali ovdje. Ne smijemo zaboraviti doprinos, koji su naši borci dali u odbrani našeg grada i države, a najbolji na?in da im zahvalimo je da ih se sjetimo u dovi – istakao je Batalovi?.
Udruženje boraca „Odred Široka?a“ organizira obilježavanje svakog 5. augusta, kako cijena koju su platili njihovi bivši saborci nikada ne bi bila zaboravljena.