Novosti

Jasmin Emrić, zastupnik NES-a u Parlamentu BiH, gostovao u emisiji “Plenum” Federalne televizije

Emri? je, izme?u ostalog, govorio o inicijativi, koju je uputio u Parlamentu BiH, a prema kojoj bi se pla?e politi?kim dužnosnicima nastavile obra?unavati po trenutnoj osnovici, ?ime ne bi došlo do pove?anja, kako je to ranije usvojeno.