Novosti

Hiljade ljudi na izbornom skupu NES-a u Zenici: U nedjelju idemo na pobjedu!

Narodni evropski savez (NES) Zenica ve?eras je na Trgu Alije Izetbegovi?a održao veli?anstveni centralni skup, na kojem se okupilo više hiljada gra?ana Zenice.
Ovom prilikom su predstavljeni svi kandidati zeni?kog NES-a za predstoje?e izbore, ali i kandidati iz drugih op?ina i gradova koji ?e se na?i na listama za Op?e izbore 2022. za Parlamentarnu skupštinu BiH, Federalni parlament i Skupštinu Zeni?ko-dobojskog kantona.
U uvodnom govoru sve prisutne je pozdravio šef Izbornog štaba NES-a ZDK Aldin Bjeli?, koji je istakao da ova politi?ka opcija ima zaista svijetlu budu?nost u cijeloj BiH, i to prvenstveno zahvaljuju?i tome što je NES okupio jedan veoma kvalitetan, stru?an i raznovrstan tim veoma uspješnih ljudi.
Velikom broju prisutnih ve?eras su se od kandidata za Skupštinu ZDK obratile mlade Zeni?anke Sabira Dizdarevi? i Lana Bav?i?, viso?ki Zlatni ljiljan Kemal Kardaš i aktuelni kantonalni zastupnik, Zavidovi?anin Samir Karahasanovi?. Od kandidata za Parlament Federacije BiH govorili su Elmir Duvnjak te kantonalni ministri Arnel Isak i Azra Sinanovi?, koja je ujedno i nosilac liste NES-a za ovaj nivo vlasti, dok su se od kandidata za Parlamentarnu skupštinu BiH obratili Samir Šibonji? i dr. Jusuf Mehi?, koji je i nosilac liste NES-a za PSBiH.
Azra Sinanovi?, ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i nosilac liste NES-a za Parlament FBiH, naglasila je kako su za vrijeme njenog mandata unaprije?ena i pove?ana socijalna davanja.
-?ast mi je što sam jedina žena u mandatu ove vlade i jedina žena koja je nosilac liste u Zeni?ko-dobojskom kantonu. Svoj posao sam obavljala ?asno i pošteno i to je vidljivo na svim poljima, unaprijedili smo socijalnu zaštitu, pove?ali socijalna davanja i usvojili porodiljske naknade u iznosu od 1.000 KM mjese?no. Iz oblasti rada i zapošljavanja primjetan je veliki napredak, potpisali smo memorandum o saradnji s privrednom komorom i uposlili 150 ljudi – kazala je Sinanovi? i dodala:
„Pristupili smo saradnji s Univerzitetom i stvorili pretpostavke za zapošljavanje novih kadrova i u roku od mjesec dana zaposlili smo 30 mladih kadrova na naš Univerzitet“.
Nosilac liste za Predstavni?ki dom Parlamentarne Skupštine BiH Jusuf Mehi? kazao je da je jedini cilj NES-a pravednija i naprednija Bosna i Hercegovina.
-Naš cilj je pravednija Bosna i Hercegovina i zato svoju kampanju ne gradimo na bla?enju drugih, nego se baziramo na konkretne stvari. Ekonomski razvoj, ve?a proizvodnja doma?e hrane, vode i ulaganje u turizam i energetiku – samo su neke od stvari za koje se zalažemo. Naše zdravstvo je šuplje, više nemamo dje?iju kardiohirurgiju, naša djeca su primorana i?i u druge države na lije?enje i to se mora zaustaviti. Imamo rješenje za sve to i, ukoliko nam ukažete povjerenje, sigurno ?emo ga opravdati – zaklju?io je Mehi?.
Predsjednik Gradske organizacije NES-a Zenica i kantonalni ministar Arnel Isak prezentirao je dosadašnji rad, ali i najavio sve ono što ?e NES, ukoliko dobije povjerenje gra?ana na izborima, uraditi kako bi se poboljšao, ne samo život gra?ana Zenice, nego i cjelokupnog kantona i jedine nam domovine Bosne i Hercegovine.
-Kada radite pošteno i transparentno, ne obazirete se na lažne optužbe, koje neprestano dolaze sa skupova pojedinih politi?kih opcija. No, ve?eras ne?emo govoriti o njima, ovdje smo da vam predstavimo sve ono što smo uradili do sada, ali i da vam obe?amo da ?emo, ukoliko nam date svoje povjerenje 2. oktobra, u narednom periodu nastaviti raditi još više kako bismo poboljšali životni standard naših gra?ana. Za ovaj period uspjeli smo realizirati 100 projekata i u cjelokupni kanton uložili 45 miliona KM – kazao je ministar Isak, dodavši da je kantonalno ministarstvo, kojim on rukovodi, u prethodne tri godine samo u Zenicu uložilo više od 17 miliona KM.
Ramo Isak, predsjednik Regionalnog odbora NES-a, aktuelni zastupnik u Skupštini ZDK i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH, najprije je istakao sve projekte koji su do sada uspješno realizirani od Vlade Zeni?ko-dobojskog kantona i ministara koji dolaze iz ove politi?ke opcije.
-Za samo tri godine uspjeli smo napraviti mnoge pozitivne promjene u Zeni?ko-dobojskom kantonu. Svoj posao smo obavljali ?asno i pošteno i to je vidljivo na svim poljima, unaprijedili smo socijalnu zaštitu, pove?ali socijalna davanja i usvojili porodiljske naknade u iznosu od 1.000 KM mjese?no. Jedan od najve?ih problema bile su niske pla?e u ZDK, a sada smo se izborili za povišicu od 30% našim policajcima, prosvjetnim radnicima, državnim službenicima, zdravstvenim radnicima. Sada se borimo da to isto uradimo i u realnom sektoru, kako bismo sprije?ili odlazak naše djece. S ponosom kažem da je u ZDK u posljednje tri i po godine ura?eno više nego u posljednjih 20 godina – izjavio je Ramo Isak.
Zamjenik predsjednika NES-a i na?elnik Op?ine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajri? kazao je da glasanjem za iste stranke ve? 30 godina kupujemo našoj djeci kartu u jednom pravcu.
-Mi smo ti koji biramo vlast, jedno mislimo, drugo govorimo, a tre?e radimo i, nažalost, moram kazati da smo pomalo licemjerni. Mladi nam konstantno odlaze, a njihovi roditelji glasaju za jedne te iste i samim tim svojoj djeci kupuju kartu u jednom pravcu. NES je karakteristi?an u odnosu na ostale i po tome što predsjednik i zamjenik predsjednika stranke nisu kandidati na izborima i nisu ni na jednoj listi. Uporno prednost dajemo mladim ljudima, koji se moraju više uklju?iti i uzeti stvar u svoje ruke – zaklju?io je Hadžibajri?.