Novosti

Hadžibajrić: Kavazović smeta Dodiku jer je progovorio o onome o čemu bošnjački politički prvaci šute

Sve što Dodik godinama radi je plansko i ciljano rušenje države i njenih institucija, posebno slabljenja utjecaja Bošnjaka, naroda koji Bosnu i Hercegovinu najja?e osje?a kao svoju domovinu i kojem je u najve?em interesu da ona bude jaka, demokratska, nezavisna i suverena država.
Reis Kavazovi? smeta Dodiku isklju?ivo jer je progovorio o onome o ?emu bošnja?ki politi?ki prvaci s ambicijom da nose titulu predvodnika ovog naroda odavno šute, nažalost zabavljeni borbom za svoj komadi? vlasti do koje vjeruju da ne mogu do?i bez Dodika. Zbog toga se o?ito i ne žele zamjerati Dodiku koji se nije promijenio, kako su nas u to uvjeravali. On ?ak otvorenije i ja?e napada na sve što je državno.
Kavazovi? je prepoznao i nije se libio javno re?i (a kao iskreni patriota ima na to pravo) da je država BiH danas ponovo na udaru njenih dušmana, koji po mnogo ?emu podsje?a na 1992. godinu. Da su posebno na udaru državne institucije, koje moraju braniti svi njeni gra?ani, posebno Bošnjaci, koji nemaju rezervne domovine.
Susjedi, za koje je dokazano da su pomagali agresiju na našu domovinu, ubrzano se naoružavaju. Bosnu i Hercegovinu za to vrijeme demilitariziraju, a bh. patriote dovedene su u situaciju da se moraju stidjeti da kažu da su 1992. odlu?ili prakti?no goloruki herojski braniti i odbraniti BiH od višestruko ja?eg i naoružanijeg neprijatelja.
Šta može biti snažniji vjetar u le?a od toga separatistima i dušmanima BiH? Šta ih može ja?e osokoliti nego ja?anje njihovih mentora sa istoka i zapada, a istovremeno slabljenje institucija države BiH i sve ve?a razjedinjenost i pasivnost Bošnjaka.
Bošnjaci nemaju druge domovine osim BiH, države u kojoj žele živjeti ravnopravno sa svim ostalim narodima.
Je li to antiustavno, antidržavno i secesionisti?ko djelovanje sada dozvoljeno, legalno i legitimno, a poziv na borbu za jaku i demokratsku državu Bosnu i Hercegovinu i njene institucije je postao poziv na rat?
Je li to grijeh re?i da ?emo se, ako ona bude napadnuta, ponovo svim sredstvima boriti za jedinu nam domovinu Bosnu i Hercegovinu i njene državne institucije?
Nije. I ne smijemo se toga stidjeti. Ne smijemo šutjeti.
To neprijatelji ove zemlje u svakom trenutku moraju znati.