Kravi? za Raport: Mi smo primjer kako ne treba finansirati zdravstvo. Bolnice treba natjerati da rade

Po?etkom februara Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno ministri SDA i HDZ-a, glasali su protiv prijedloga da se Op?oj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu uplati pet miliona KM. Umjesto toga dali su joj dva miliona KM

U burnim reakcijama na ovakvu odluku istaknuto je da se radi o prljavoj preizbornoj igri vladaju?eg dvojca (SDA i HDZ), koji je zaboravio na bitan podatak da je Op?a bolnica u KS zdravstvena ustanova koja je u toku pandemije pružila 500.000 pregleda, a preuzela više od milion usluga.

Druga?ije smo se ponašali

“Samo u prošloj godini kroz covid ambulantu je prošlo više od 10.000 hiljada pacijenata, a paralelno se odvijao i redovni program, tako da je u prošloj godini ura?eno više od 8 hiljada operacija, a na bolni?kom lije?enju bilo više od 13.000 pacijenata, što je rekord u višedecenijskom postojanju ove bolnice. Od dolaska novog menadžmenta, jula mjeseca 2020. godine, u ovoj ustanovi je ura?eno više od 500.000 pregleda i pruženo više od dva miliona usluga”, naveli su tada u saop?enju iz Op?e bolnice.

Je li ovo dovoljno novca, kakav je zdravstveni sistem u Kantonu Sarajevo, izme?u ostalog su teme o kojima smo razgovarali sa Zlatkom Kravi?em, nekadašnjim direktorom Op?e bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” i ?lanom NES-a.

Kravi? kaže kako je ovo teško komentarisati iz njegove perpektive.

“Op?a bolnica je bila dosta podržana i od Kantona Sarajevo. Mogu samo da kažem da, kada sam ja bio direktor, to su bila druga vremena i mi smo se druga?ije ponašali. Doduše, bilo je i dosta manje uposlenih, ma dosta se razlikovalo. Mi nismo željeli da ono što postoji na Klini?kom centru razbijamo. S druge strane, sada dolazi do pokušaja da se od Op?e bolnice pravi Klini?ki centar. To je bilo aminovano i od Kantona, ali i od politike”, istaknuo je Kravi?.

Dodao je kako Op?a bolnica nikada ne može biti Klini?ki centar te da je mnogo razloga za to.

“Op?a bolnica nema suportove u laboratoriji, ali i mnogim drugim stvarima. Op?a bolnica nema ni potrebe da razvija pojedine grane i discipline koje postoje u Klini?kom centru, jer se troši novac. Svakako, ima tu krivice Klini?kog centra. Smatram da Op?a bolnica nije bila niti u jednom slu?aju kapacitirana da prihvati sve te pacijente. A onda, dolazi korona koja je tražila svoje. Korona jeste tražila dodatne zaposlene, otvaranje odjela…”, pojašnjava Kravi?.

Trebaju se mijenjati neke stvari

Na naše pitanje šta bi trebalo mijenjati u zdravstvu i gdje najviše ko?imo, Kravi? kaže da ima nekoliko bitnih faktora.

Prije svega, kaže da ne smijemo se nikako ponašati kao da je pandemija prošla.

“Pandemija je tu i moramo nau?iti da živimo i radimo sa pandemijom. Moramo gra?anstvo nau?iti da živi i radi sa pandemijom. Ne smiju se zanemariti covid pacijenti, ali ni ostali pacijenti, hroni?ni pacijenti, dijabeti?ari, asmati?ari, epilapti?ari… Dakle, sve to se mora raditi paralelno sa pandemijom. Druga stvar, ono za šta se ja zalažem kao zastupnik u Federalnom parlamentu posljednih sedam godina, je na?in finansiranja zdravstva. Mi smo primjer kako ne treba finansirati zdravstvo”, kazao je Kravi? za naš portal.

Smatra da postoje odre?eni parametri po kojima se novac dijeli, ali podsje?a da postoji rebalans u kojem su, kako on navodi, stvari najopasnije.

“To funkcionira tako da jedna vlast daje u rebalansu najviše KCUS-u, a kada se promijeni, Op?oj. I uop?e se ne vode najbitnijim parametrom, a to je rad. Dakle, svugdje u svijetu novac se daje bolnici onoliko koliko su radili i koliko su pacijenata imali i posla obavili. Cijeli svijet to radi, samo BiH to ne radi. Taj sistem ?e natjerati i Klini?ki centar da radi, jer ako ne bude radio ne?e dobiti novac. Treba to valjda jednom promijeniti”, pojašnjava nekadašnji direktor Op?e bolnice.

Izme?u ostalog, naveo je kako je jedan od problema i taj što zdravstvene ustanove ne vode uvijek profesionalci, koji imaju znanje zdravstvenog menadžmenta.

“To dok ne bude zaživjelo, dešavat ?e se da se moraju podmirivati dugovi zdravstvenih ustanova”, kazao je Kravi?.

U NES me privukla atmosfera koja vlada u stranci

Na samom kraju osvrnuo se i na svoj prelazak u NES, ?ijim je ?lanom postao u martu.

“Prešao sam u NES, jer me privukla atmosfera koja vlada u toj stranci. Razlikuje se puno od atmosfere u drugim strankama. Drugarska je. Ako je nešto obe?ano, to mora biti ispunjeno, što je vrlo rijetko u politi?kim krugovima. To me privuklo, a potom i ciljevi NES-a. To je stranka koja ?e o?uvati tekovine svega što je u ovoj državi dobro, mijenjati ono što ne valja. Ono što sam vidio kako se radi me oduševilo. Stranka mladih ljudi koji su spremni da rade i da mijenjaju politiku”, zaklju?io je Kravi? za Raport.