Novosti

„Dokazano uspješni“ krenuli s vrata Evropske unije

Narodni evropski savez Bosne i Hercegovine izbornu kampanju zapo?eo je u Starom Gradu u Velikoj Kladuši. U narednih osam dana 57 kandidata iz Unsko-sanskog kantona za Parlamentarnu skupštinu, Federalni parlament i Kantonalnu skupštinu obi?i ?e sve krajiške gradove i op?ine, a karavana je simboli?no krenula sino? s vrata Evropske unije.
-Po?injemo u Velikoj Kladuši, ponosnoj, slobodarskoj, koja je, unato? najtežim okolnostima tokom agresije, bila i ostala primjer domoljublja i požrtvovanosti našoj državi BiH. Zahvaljuju?i vašoj upornosti da u spektru razli?itosti, ipak, ovdje ostanete da zajedno živite i gradite, danas stvaramo mogu?nosti da Velika Kladuša bude bosanskohercegova?ko ogledalo i naša vrata prema Evropskoj uniji. O?uvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, cjelovitosti i nezavisnosti naše države, naša je stalna i trajna obaveza, kojoj smo predani i koja nema alternativu – kazao je Jasmin Emri?, nosilac liste za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
Nermin Ogreševi?, predsjednik Narodnog evropskog saveza, poru?io je da je NES šansa za Krajinu, jer nije više lokalna ili regionalna, ona je državna, bosanskohercegova?ka stranka i „mi ?emo napokon imati podršku da uradimo ove velike projekte koji drugi nisu uradili“.
-Ako pobijedimo na ovim izborima, a ja vjerujem da ho?emo, uložit ?emo zna?ajna sredstva u infrastrukturu, Kladušu ?emo povezati s Biha?em, Cazinom i Bužimom, ali i s Karlovcem i zato su nam bitni naši ljudi u državnom parlamentu kako bismo zajedno s Hrvatskom izgradili autoput do Karlovca koji nam je potreban. Zna?ajan nam je zbog dijaspore, kao i doma?ih i stranih investicija, odnosno razvoja u cjelini – kazao je, izme?u ostalog, Ogreševi?.
Krajina je gotovo u pravilu bila zanemarivana i od federalnih je projekata dobivala samo mrvice, istaknuto je na skupu NES-a u Velikoj Kladuši.
-Plasirati tamo najkvalitetnije, poštene i vrijedne kandidate s naših lista kako bi najadekvatnije predstavljali naše, odnosno interese naše Krajine i ja mislim da smo to ve? završili. Podsjetit ?emo sve krajiške predstavnike zašto su tamo, zašto su ih gra?ani birali i tražit ?emo njihovu podršku kada se radi o interesima naše Krajine. Podsjetit ?emo one neke na projekte koje ?ekamo 30 godina. Ovo ?e biti tim koji ?e završiti i tu?a obe?anja, mi ?emo pokazati kako se to uistinu i može završiti – kazala je Ilda Alibegovi?, nosilac liste za Federalni parlament.
Prvi se izbori dobivaju na obe?anjima, ali ostali rezultatima, poru?io je Mustafa Ružni?, nosilac liste za Skupštinu i premijer USK.
-Danas je 100 miliona manje obaveza, vratili smo tu?ih 27 miliona u ovim teškim vremenima, a bez novih zaduživanja. Sve obaveze prema budžetskim korisnicima koje su kasnile po 17 mjeseci smo stigli. Pove?ali smo i pla?e policiji, zdravstvu, prosvjeti, upravi, a poticaji poljoprivredi svake su godine ve?i, zbog ?ega i jesmo dokazano uspješni – kazao je Ružni?.
Naredni skup NES-a održava se danas, u Centru za kulturu u Bužimu s po?etkom u 19 sati.