Novosti

Centralni skup NES-a u Sarajevu: Mi smo uragan, koji će donijeti dugo i željno očekivane promjene!

Narodni evropski savez (NES) BiH održao je ve?eras veliki izborni skup u Sarajevu. Oko dvije hiljade gra?ana došlo je u Sportsku dvoranu „ONSA – Goran ?egi?“, gdje su predstavljeni kandidati NES-a iz Kantona Sarajevo, a koji ?e se na?i na listama za Op?e izbore za Parlament BiH, Federalni parlament i Skupštinu KS.
Sa skupa je, izme?u ostalog, poru?eno da je NESBiH nova snaga, uragan koji ?e donijeti dugo i željno o?ekivane promjene u Bosni i Hercegovini.
Ibrahim Hadžibajri?, zamjenik predsjednika NES-a, kazao je da je prvi put jedna politi?ka partija izašla je s prijedlogom za premijera kantona.
-NES je izašao s mojim imenom. Jednostavno, da ne bi dolazili sutra u situaciju da kažete „nismo imali za koga glasati“ – evo, sada jeste imali. To je pri?a evo ve? osmih velikih izbora nakon agresije. Trebamo biti više iskreni, a manje licemjerni. To je suština problema u Sarajevu. U Skupštini imamo 11 ili 12 razli?itih subjekata, koji jednostavno neke stvari ne mogu iznijeti. Da bi to bilo druga?ije, morate biti ?vrsti i dati glas za NES, i to za sve liste, i na taj na?in možemo promijeniti stvari. Isto važi i za Denisa Be?irovi?a – poru?io je Hadžibajri?.
Sefer Halilovi?, slavni general Armije RBiH i predsjednik BPS-a, stranke s kojom ?e NES nastupiti u koaliciji na nivou kantona, istakao je da smo u situaciji da od 1990. godine imamo vlast tri nacionalne stranke, koje su obe?ale da ne?e biti rata i da ?e se o svemu dogovoriti.
-RBiH je od 1945. godine imala najbrži razvoj u svojoj historiji. Bila je jedina republika u bivšoj Jugoslaviji s ve?im izvozom od uvoza. 1990. godine, dolaskom nacionalnih stranaka, BiH prvo ulazi u rat, pa privatizaciju i plja?ku, a sada smo najsiromašnija zemlja u Evropi s najviše nepismenim i najve?im obimom korupcije. Ako se stanje ne promijeni, BiH je osu?ena na nestanak. Imao sam priliku vidjeti širom Bosne i Hercegovine kako se ra?a nova snaga – NES, siguran sam da ?e to biti veliko iznena?enje ovih izbora. NES je stranka budu?nosti – rekao je general Halilovi?.
Haris Selmanovi?, nosilac liste za Skupštinu KS, poru?io je da je tim NES-a najmla?i u Kantonu Sarajevo, da je to tim koji je odlu?io da promijeni stvari.
-Imamo sposobne kadrove. Okupili smo ljude koji nisu politi?ki potrošeni, koji nisu obe?avali, a lagali. Ho?emo, možemo i moramo! Spremili smo konkrektne programske ciljeve i bitno je da znate da ovi ljudi ne znaju, ne?e i ne smiju izdati. Mi razmišljamo unaprijed, ne dan, mjesec, godinu, nego deset godina. Mi želimo za ?etiri, šest, osam godina da vratimo djecu koja su otišla iz BiH – rekao je, izme?u ostalog, Selmanovi?.
Dr. Mirza Batalovi?, nosilac liste za Parlament FBiH, zahvalio se prisutnima što nisu dio sumorne statistike, onih koji sve ove godine ne izlazi na izbore.
-Svjedoci smo da u našem društvu odavno vlada faraonski sistem, u kojem se vlast samo bori da ostane na vlasti, da bogati budu bogatiji, a da se glas razuma inelektualaca prestao slušati. Kao društvo se pod hitno morati osloboditi ovih okova. Mi moramo snažiti svijest o važnosti BiH, snažiti svijest naših državljanja, biti svjesni da vrijeme u kojem živimo je opasnije od onog 1992., kada smo biti ekonomski jaki. Sad smo ekonomski puno slabiji. Moramo osigurati i izvorna ljudska prava koja nas sljeduju tako što živimo u BiH, a onda i sva ostala prava – rekao je Batalovi?.
Zlatko Mileti?, nosilac liste za Parlament BiH uime koalicije NES – Za nove generacije, pojasnio je otkud saradnja NES-a i pokreta „Za nove generacije“.
-Gospodin Jasmin Emri? je bio posve?en svom poslu i bio je jedan od najboljih zastupnika. Pomagao sam mu koliko sam mogao, ali zbog bande u insitucijama nismo mogli mnogo napraviti. Zato su ovi izbori važni, da se po?nemo baviti pitanjima i problemima gra?ana. Svidjelo nam se i kako se NES držao u pregovorima o izmjenama Izbornog zakona. Pohvalio sam i gospodina Nermina Ogreševi?a i rekao da se NES držao najprincipijelnije u tim pregovorima. Tako se brani BiH – rekao je Mileti?.
Dr. Zlatko Kravi?, nosilac liste za Parlament FBiH, rekao je da mu je srce puno kada vidi koliko je ljudi došli na skup NES-a.
-Mi predstavljamo novu snagu, ovaj put u miru. Ono što smo mi, moja generacija, ostvarili puškom, o?ekujem da ova generacija, zajedno sa mojom, ostvari olovkom. Kao što smo mi u ratu zbijali redove, tako o?ekujemo da ?emo ovdje mi zbiti redove i da ?e NES postati jedna od vode?ih politi?kih snaga u državi. Mi moramo mijenjati. 31 godina loše vlasti dovela nas je do stanja u kojem smo sada – zaklju?io je Kravi?.
Dr. Lejla Begovi?, kandidatkinja za Parlament FBiH, istakla je da je njeno opredjeljene kao ljekara da se trudi da poboljša zdravstvenu zaštitu pacijenata.
-Znam vrlo dobro tu problematiku. Danas smo u kabionetu imali 66 pregleda, to je nezadovoljstvo, gužva… Ko ?e vas bolje predstavljati od nas, ali mi ne možemo ništa bez vas. Želimo poboljšati zdravstvenu zaštitu. Želimo je približiti pacijentima, smanjiti liste ?ekanja za preglede i operacije, nabaviti opremu za ambulante, bolnice i klinike, a sve kako bi vam pružili bolju i kvalitetniju zaštitu – kazala je Begovi?.
Selma Banda, kandidat za Skupštinu KS, istakla je da tim NES-a ?ine mladi, perspektivni i uspješni kandidati, koji su spremni raditi u korist gra?ana.
-Mi znamo raditi. To smo nau?ili od naših mentora, lidera koji su nas usmjerili, predsjednika Nermina Ogreševi?a i zamjenika Ibrahima Hadžibajri?a. Pošteni rad i ?uvanje javnog novca – sigurni smo da je to formula uspjeha. Sigurna sam da ?e ovaj uragan pod nazivom NES uništiti sav otpor i da ?emo posao koji smo dužni obaviti – uraditi na najbolji mogu?i na?in – kazala je Banda.