Novosti

Bećirović u gostima Ogreševiću i kandidatima NES-a: Idemo ujedinjeni za slobodnu BiH

Denis Be?irovi?, zajedni?ki kandidat opozicionih stranaka za ?lana Predsjedništva BiH, danas je bio gost Nermina Ogreševi?a, gradona?elnika Cazina i predsjednika NES-a BiH, a koja ga je podržala u kandidaturi. Svoj je program predstavio kandidatima NES-a Regije 1 za sva tri nivoa vlasti.
-Svi kandidati ovdje dolaze sa velikim obe?anjima. Ja sam došao da pitam sve kandidate da li ima neko u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH da je progovorio ijednu rije? o migrantskoj krizi i uop?e o Krajini. Nažalost, takvog nema. A, ja sam prekidao sjednice traže?i da se održi posebna sjednica posve?ena migrantskoj krizi – kazao je Be?irovi?.
Istakao je da su naši prioritetni ciljevi ulazak u NATO i Evropsku uniju.
-Komplikovana smo država, ali ako se potrudimo možemo i?i naprijed. Moramo mijenjati sigurnosnu politiku i ubrzati ulazak u NATO, ali nam treba pomo? struke. Treba nam državni program za ostanak mladih u BiH, strategija kako ?emo ih stipendirati, kako pomo?i da riješe prvo zaposlenje, stambeno zbrinjavanje. Treba nam bolja ekonomija, sigurnija država. Idemo ujedinjeni za slobodnu BiH – kazao je Be?irovi?.
Ogreševi? je istakao da NES ima konkretne projekte i ciljeve u narednom periodu, a koje ?e, uz podršku gra?ana, i realizirati.
-Cesta Biha? – Cazin – Velika Kladuša, aerodorom, industrijske zone, ulaganje u grani?ne prijelaze, saradnja s Hrvatskom na državnom nivou, na cesti Karlovac – Velika Kladuša. To ?e biti naš uvjet za formiranje državne i federalne vlasti, a sigurni smo da ?emo biti faktor koji na to utje?e i da ?emo u državnom budžetu ve? u prvoj godini planirati zna?ajna sredstva, kao i da ?e biti napravljen plan za naredne ?etiri godine.
Mi ?emo se boriti i podrška Denisu Be?irovi?u za ?lana Predsjedništva BiH se uklapa u to. Bitno je da od vrha države imamo ljude koji su nam obe?ali podržati te projekte – istakao je Ogreševi?.