Novosti

NES i Stranka za BiH neće biti dio vlasti na državnom nivou

Nakon sastanka stranaka Osmorke i SNSD-a u Doboju obratio se i predsjednik NES-a Nermin Ogreševi? isti?u?i kako su NES i Stranka za BiH tražili da SNSD povu?e sporni Zakon o nepokretnoj imovini RS-a te kazali kako ne?e biti dio vlasti na državnom nivou.

Ogreševi? je nakon što su sastanak napustili predstavnici NES-a i SBiH kazao da te stranke više ne?e u?estovati u radu Osmorke na državnom nivou.

“Ekskluzivno da vam kažem da SBiH i NES ne?e biti ve?ina na državnom nivou. Nije bilo prostora ni kod SNSD-a na današnjem sastanku da se razgovara o nekim pitanjima i eventualno da se dogovore neka rješenja pošto je mišljenje da je sporazum potpisan. U svim dubinskim aspektima problem je bio u komunikaciji i nije bilo dovoljno informacija. Mi smo postavili pitanje donešenog zakona o državnoj imovini koji je usvojila Narodna skupština RS-a i mogu?nosti povla?enja”, kazao je predsjednik NES-a.

Mišljenja je da je Osmorka trebala imati ?etiri ministarstva i rukovode?e pozicije na državnoj razini. Kazao je i kako ostatak stranaka Osmorke sa SNSD-om razgovarao o potpisivanju sporazuma sa Islamskom zajednicom i pitanju bosanskog jezika u institucijama.

“Ovih dana smo razgovarali o politi?kim temama kada je u pitanju državni nivo. Ono o ?emu smo mi obaviješteni da je klju?no dostignu?e je da se pravi ambijent. Mi nismo zadovoljni sa potezima koji su povu?eni. To je u redu. Kolege i njihove politi?ke stranke mogu imati druga?ije mišljenje i možda znaju nešto više. Mi smo dali šansu procesu da se vodi. Rezultat je takav da bi NES i Stranka za BiH mogle nositi taj teret vlasti i odgovornosti pod ovim uvjetima na nivou države”, kazao je Ogreševi?.

Istakao je kako ne izlaze iz Osmorke zbog SDA i DF-a kao i da te stranke imaju svoje politike.

“O naslje?u SDA vladavine smo se izjasnili i oni su imali priliku da pokažu rezultate i vrline. Ne radimo ovo prora?unato i sa tom namjerom. Navikli smo biti u opoziciji ve?inu svog politi?kog rada. Naš rad je dugoro?an i bit ?emo strpljivi i boriti se za rješenja koja su dobra za državu i njen napredak”, istakao je Ogreševi?.