Novosti

Svim pripadnicima Armije RBiH, demobilisanim borcima, porodicama šehida i poginulih boraca, porodicama nestalih boraca i ratnim vojnim invalidima najiskrenije ?estitamo 15. april, Dan Armije RBiH.