Novosti

Tribina u Novom Gradu: Timskim radom možemo uraditi mnogo više za naše građane

Nakon Vogoš?e, sino? je održana još jedna tribina Narodnog evropskog saveza, ovog puta u organizaciji Op?inskog odbora Novi Grad, u sali hotela Ibis Styles.
Tribini su prisustvovali, izme?u ostalih, predsjednik Op?inskog odbora Novi Grad Haris Rustemovi?, zastupnik u Predstavni?kom domu FBiH Zlatko Kravi?, predsjednik Glavnog odbora NES-a Mirza Batalovi?, koordinator Regije 6 – Sarajevo Haris Selmanovi?, koordinator Regije 4 – BPK Muhamed Ramovi?, koordinator Regije 5 – Hercegovina Anel Kljako, te mnogi drugi gosti, prijatelji i simpatizeri NES-a.
“Timskim radom možemo uraditi mnogo više za naše gra?ane”, poru?eno je s tribine.
Na po?etku se obratio Haris Rustemovi?, koji je istakao da je cilj ve?erašnjeg skupa predstavljanje Op?inske organizacije Novi Grad Sarajevo koja ve? duže od godinu dana radi i aktivno djeluje na podru?ju ove op?ine.
-Nama nije potrebna funkcija da bismo bili društveno odgovorni i da bismo radili za zajednicu, ali nam treba kako bismo proširili ideju i prenijeli naše djelovanje na što ve?i broj stanovnika. Timski rad je potreban u svakom segmentu našeg društva, a to je ono što izdvaja NES – govorio je Rustemovi?.
Zlatko Kravi? poru?io je, izme?u ostaloga, da zdravstvena usluga mora i može biti bolja.
-Naša velika šansa je ova mladost ovdje. Mi želimo da u ovoj državi kona?no smijemo re?i kako se zovemo, da svi imamo podjednaku šansu za posao. Želimo da u ovoj državi vlada pravda, a to možemo posti?i samo ukoliko budemo zajedno – istakao je Kravi?.
Mirza Batalovi?, nakon što je pozdravio prisutne u svoje i ime predsjednika NES-a Nermina Ogreševi?a i zamjenika predsjednika Ibrahima Hadžibajri?a, ?estitao je na organizaciji odbora Narodnog evropskog saveza Novi Grad.
-Mi želimo vratiti dostojanstvo BiH, a to možemo isklju?ivo poštivanjem bh. institucija. Mi se ne bojimo, jer nismo dio afera i nismo krivi?no gonjeni, ali ako budemo bez vas, ne?emo ništa uspjeti – dodao je Batalovi?.
Haris Selmanovi? je govorio o ozbiljnosti bavljenja politikom, kao i o problematici sve ve?eg broja odlazaka mladih iz BiH.
-Predugo smo nijemi posmatra?i, jer ve? za 30-50 godina ovo ?e biti prazan grad. Snaga pojedinca je svrha postojanja. Danas je veoma teško dobiti povjerenje, ali radit ?emo na tome da nam ljudi vjeruju – rekao je Selmanovi?.
Anel Kljako vjeruje da zajedno možemo napraviti razliku u ?itavoj BiH, jer, kako je kazao, svaki ?ovjek teži ka životu u državi blagostanja.
-Mi u NES-u imamo ljude koji su sposobni da iznesu reforme. Narodni evropski savez ne nosi samo u imenu evropski, nego u svojim vizijama, planovima i ozbiljno se zalažemo za to da BiH nastavi evropski put. NES je nova snaga, koja ima dovoljno znanja, energije i želje da Bosnu i Hercegovinu odvede u EU – objasnio je Kljako.
Muhamed Ramovi?, konstatiraju?i vrlo tešku situaciju u zemlji, posebnu pažnju je skrenuo na važnost posjedovanja dobrog politi?kog vo?e.
-Država se nalazi u zaista teškoj situaciji, a naša zajedni?ka odgovornost je da pomognemo našoj državi – zaklju?io je Ramovi?.