Novosti

Skup u Bihaću: Aktuelne vlasti potrošile su milijarde KM, a nemaju skoro nikakvih rezultata. NES ima viziju kako iskoristiti kapacitete i pokrenuti razvoj BiH

Biha? je urbani i regionalni centar i zaslužuje bolji tretman države. Dosta je samo predizbornih obe?anja, tražimo realizaciju konkretnih projekata, poru?eno je s izbornog skupa NES-a u Biha?u, na kojem se okupilo oko 600 gra?ana.
Predsjednik NES-a Nermin Ogreševi? poru?io je da Narodni evropski savez ima viziju kako resurse, koje posjeduje BiH, pa i Krajina, iskoristiti za razvoj cijele države, a od ?ega ?e koristi imati svi gra?ani.
-NES ?e se baviti našom državom na cijeloj njenoj teritoriji. Aktuelne vlasti potrošile su više od 20 godina, a nemaju skoro nikakav rezultat. Puno pri?aju, puno su obe?avali, a nisu uradili u velikim dijelovima BiH, pa ni u Krajini prakti?no ništa. Mi živimo sada s posljedicama njihove loše vladavine.
Ogromna su sredstva potrošena. Samo od akciza je prikupljeno više od sedam milijardi maraka. Od toga ni Krajina ni ve?ina dijelova BiH nisu imale nikakve koristi, po?ev od saobra?ajne infrastrukture, za šta je taj novac bio namijenjen, pa do ostalih razvojnih projekata. Može i mora se bolje. Narodni evropski savez želi to mijenjati. Mi želimo i možemo uraditi bolje – istakao je Ogreševi?.
Premijer USK i nosilac liste NES-a za Skupštinu Mustafa Ružni? sa skupa je poru?io:
-Ve?eras iz našeg Biha?a, našeg administrativnog, kulturnog i turisti?kog centra kantona jasno poru?ujemo da poslije 2. oktobra nama ne?e trebati pametni Bakir, kako to poru?uje gradona?elnik Fazli?, da bismo u ovome gradu imali aerodrom, zaobilaznice, brzu cestu Biha? – Cazin – Velika Kladuša, cestu Biha? – Bosanska Krupa, jer tu je poruka jasna, da se nakon 30 godina vlasti ne može do?i i kazati – uradit ?emo to i to, nego se nakon 30 godina vlasti podnose jasni izvještaji svojim gra?anima i glasa?ima.
Kako su vijekovima gra?ani ovog grada bili na historijskom ispitu, kada je u pitanju državotvornost, to su pokazali i u ratu 1992-1995. godine, to su pokazali za vrijeme pandemije i migrantske krize, i 2. oktobra jasno poru?uju da ne?e po?initi generacijsku grešku – istakao je Ružni?.
Ilda Alibegovi?, nosilac liste za Federalni parlament, svojim govorom izazvala je ovacije prisutnih.
-Krajina nije Pepeljuga da se prema njoj odnosi ma?ehinski! Krajina ne?e nositi poderane haljine, ?istiti tu?i smet i preskakati obroke! Dok krvno bliže i srodnije “sestre” imaju ?itavo mogu?e bogatstvo! – poru?ila je Alibegovi?.
Obrazlažu?i dosadašnji rad i zalaganje u Parlamentu BiH, Jasmin Emri?, nosilac liste za Parlament BiH, istaknuo je sljede?e:
-Smatram važnim da naglasim da ?emo mi i dalje biti glas Krajine koji ?e se ?uti u Parlamentu BiH. Mi nismo šutjeli i bili pasivni kada je trebalo prozvati nadležne državne institucije da se uklju?e u rješavanje migrantske krize, koja je direktno ugrožavala normalno funkcioniranje i život u gradu Biha?u, kao i na podru?ju cijelog Unsko-sanskog kantona. Mi smo pravovremeno reagirali, predlagali rješenja, zaklju?ke i inicijative, dok su drugi spavali i bili inertni, kao da ih se to uop?e ne ti?e. Krajina treba aktivne i posve?ene zastupnike, koji ?e u svakom trenutku predlagati i donositi korisne odluke, te služiti interesima svih gra?ana i domovini Bosni i Hercegovini.
Jasmin ?avki?, predsjednik Gradske organizacije NES-a Biha? i kandidat za Skupštinu USK, kazao je da se „ve?eras ovdje, u Biha?u, potvr?uje snaga i prepoznatljivost NES-a Biha?“.
-Ve? od ovih izbora, ali i svih budu?ih, više se u politi?kom životu Grada Biha?a ne?e dešavati ništa bez NES-a. NES je šansa za USK! NES na ?elu ima ?ovjeka koji jedini od svih predsjednika stranaka živi sa svojom porodicom ovdje u Krajini i dijeli s nama i dobro i zlo. Ostali dolaze i prolaze, ?esto i ne no?e u Biha?u. NES ima i imat ?e premijera, radnika, ?ovjeka, Mustafu Ružni?a, kojem nije bilo teško do?i u svaki kutak i svako mjesto u USK. On je dežurao s narodom ispred „Bire“. On je osigurao budžet za hiljade budžetskih korisnika, stabilizirao budžet. On je sa svojim ministrima vratio narodu nadu da može biti bolje. On ?e, našom snagom i snagom ovih ljudi što su danas ovdje, nastaviti put kojim se otvara perspektiva našem Biha?u, ali i cijelom Unsko-sanskom katonu – zaklju?io je ?avki?.