Novosti

Sead Srna: Medalja, koju je osvojio učenik Fatih, dokaz je da imamo izuzetno talentiranu djecu, koja su naša budućnost

Na 18. svjetskoj geografskoj olimpijadi, koja je održana u Parizu, u?estvovala je ekipa Bosne i Hercegovine u sastavu: Fatih Žgalj, Stefan Lazarevi?, Miloš Samardži? i Petar Juroševi?. Tim su predvodili profesori Sead Srna i Dragan Ili?.
Fatih Žgalj osvojio je srebrenu medalju u konkurenciji 55 država i 220 takmi?ara. Ovo je prva medalja za Bosnu i Hercegovinu sa svjetske olimpijade.
Mentor u?enika Fatiha je profesor Sead Srna, ujedno i predsjednik Op?inske organizacije NES-a Centar.
-Ovo je dokaz da imamo izuzetno talentiranu djecu, s kojom samo treba pravilno i kvalitetno raditi. U?enici poput Fatiha su naša budu?nost i treba im omogu?iti da se školuju, usavršavaju i rade u Bosni i Hercegovini. Ako to uspijemo, ne moramo se brinuti za budu?nost naše domovine – isti?e Srna.