Novosti

Samir Šibonjić, ministar privrede u Vladi Zeničko-dobojskog kantona (NES): Samo jaka i uspješna privreda može zaustaviti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine

Novi ministar privrede u Vladi Zeni?ko-dobojskog kantona je Samir Šibonji?. Uspješni privrednik sa dugogodišnjim menadžerskim iskustvom preuzeo je resorno ministarstvo krajem decembra prošle godine.
U razgovoru, za portal Zdici.info govorio je o trenutnom stanju privrede Zeni?ko-dobojskog kantona, te kakvi su planovi njegovog ministarstva za unaprje?enje poslovnog ambijenta.
– Prioritet našeg djelovanja je promocija i ja?anje privrede Zeni?ko-dobojskog kantona, s akcentom na nove investicije, ja?anje konkurentnosti, ubrzavanje procesa kroz digitalizacuju, ja?anje me?unarodne saradnje i stvaranje uvjeta i atmosfere za dolazak stranih investitora. Radit ?emo aktivno s našim privrednicima, udruženjima privrednika, razvojnim agencijama, op?inama i gradovima na o?uvanju postoje?ih i otvaranju novih radnih mjesta, ure?enju postoje?ih i osnivanju novih industrijskih zona na teritoriji našeg kantona, kazao je izme?u ostalog Šibonji?.