Novosti

Premijer USK Mustafa Ružnić pisao Christianu Schmidtu: “Život, a nikakav suživot”

Premijer USK Mustafa Ružni? uputio je pismo visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu povodom najavljenog donošenja odluke o izmjeni Izbornog zakona BiH i Ustava FBiH:

Poštovani gospodine Schmidt,

obra?am Vam se kao premijer Vlade Unsko-sanskog kantona, ali i kao gra?anin države Bosne i Hercegovine.

U svjetlu Vaših najava o nametanju izmjena Izbornog zakona imam potrebu i dužnost podsjetiti Vas na nekoliko važnih ?injenica.

Unsko-sanski kanton jedini je kanton u BiH u kojem se oduvijek i bez iznimke provode dosljedno sva prava svih gra?ana, bez obzira na nacionalnu pripadnost, a o zastupljenosti svih smo u kontinuitetu oslonjeni na Ustavom zagarantirana prava.

Vrlo je važno da znate da su se u posljednjoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu u ovom dijelu države svi gra?ani zajedno borili za njenu odbranu u jedinicama Petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vije?a obrane i da su ove vojne formacije u oba slu?aja popunjavali gra?ani svih nacionalnosti, a da nikada nisu došle u me?usobni sukob.

Tako?er, morate znati da u Unsko-sanskom kantonu ni danas u javnom životu ne postoji tema zvana suživot, jer je to za nas oduvijek bio život. Zajedni?ki, isti, podjednak, ni po ?emu optere?en nacionalnim ili vjerskim podjelama.

Jasno i glasno Vam poru?ujemo da ovaj dio države Bosne i Hercegovine  zaslužuje i treba imati svoje predstavnike u Domu naroda ispred svih gra?ana i da nemate pravo uskratiti nam takvu vrstu slobode.

Kao zajednica i kao narod koji je vijekovima najdržavotvorniji dio BiH, pridružit ?emo se svim politi?kim, državnim i vjerskim institucijama koje osu?uju Vaše nametanje izmjena Izbornog zakona, jer kao gra?ani Unsko-sanskog kantona ne možemo i ne?emo nijemo promatrati stvaranje trajnih etni?kih podjela i uništavanje države za kakvu smo se borili, a to je Bosna i Hercegovina – zemlja svih njenih gra?ana!