Novosti

Pobjednička atmosfera i na izbornom skupu NES-a u Čapljini

Pobjedni?ka atmosfera osjetila se i  na izbornom skupu NES-a – Regija Hercegovina u ?apljini.
Pred nekoliko stotina prisutnih, u svojstvu doma?ina, obratili su se Kenan Dedi?, diplomirani politolog, Branka Ekme?i?, najbolji student u FBiH i uskoro magistar ekonomskih nauka, Emina Boj?i?, profesor Turskog jezika i književnosti, Amela Kodri?, diplomirani ekonomist.
Poruka skupa je bila da NES ima najmla?u listu, koju ?ine brojni magistri, inžinjeri, doktori i doktoranti, koji su spremni svoje znanje, kompetencije i vještine staviti u funkciju rješavanja nagomilanih problema gra?ana.
Na skupu su se još obratili nosilac liste za Skupštinu HNK Nermin Vrti?, nosilac liste za Parlament FBiH Anel Kljako, nosilac liste za Parlament BiH Mesud Hero, ministar u Vladi HNK Željko Laketi? i generalni sekretar NESBiH Sanel Bajramovi?.