Novosti

Ogrešević: Zabraniti Dritanu Abazoviću da se više ikada pojavi u Potočarima

Izjava premijera Crne Gore Dritana Abazovi?a da genocid nije po?injen nad Bošnjacima, nego nad ljudima, nije nespretna, nego svjesno negiranje i relativiziranje genocida po?injenog u Srebrenici. Navodi se u reakciji Nermina Ogreševi?a, predsjednika Narodnog evropskog saveza BiH.
-Abazovi? je ovo izgovorio na mjestu najve?eg zlo?ina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Svjesno je zanemario suštinu, a to je da je više od osam hiljada ljudi ubijeno zato što su bili muslimani, Bošnjaci, a ne zato što su bili – neki ljudi.
Genocid je skup krivi?nih djela izvršenih sa namjerom da se potpuno ili djelimi?no uništi nacionalna, etni?ka, rasna ili religiozna grupa, kao takva. Upravo ove kvalifikacije su dokazane u Sudu u Hagu.
Šta se krije iza ovih izjava Abazovi?a, koje su direktno negiranje genocida i uvreda žrtvama na mjestu koje je simbol stradanja Bošnjaka, pokazat ?e vrijeme i dalje politi?ko djelovanje Abazovi?a. Zasad je jasno da je on današnji skup u Poto?arima iskoristio za svoje politi?ko djelovanje u Crnoj Gori.
Dotad pozivam sve nadležne da Dritanu Abazovi?u zabrane da se više ikada pojavi u Poto?arima – navodi se u reakciji Ogreševi?a.