Novosti

Ogrešević za FTV: Loše je što niko iz Republike Srpske nije bio pozvan na pregovore u Neumu

Nermin Ogreševi?, predsjednik Narodnog evropskog saveza (NES) BiH bio je gost u posljednjem izdanju Rezimea Federalne televizije. Ogreševi? je, izme?u ostalog, kazao da je loše što niko iz Republike Srpske nije bio pozvan na pregovore u Neumu.

-Mislim da bi se zajedni?ki trebalo tražiti rješenje, a rješenje treba tražiti na nivou ?itave BiH. Olako se prešlo, a za nas u NES-u je to neprihvatljivo, da je ideja o indirektnom izboru odbijena na na?in da to za RS nije prihvatljivo. Mislim da smo mi sa nivoa FBiH jedinstveno trebali zauzeti stav o rješenju ili usaglasiti se i tražiti da se ta rješenja dogovore na nivou ?itave BiH – istakao je Ogreševi?.

Ogreševi? isti?e da nisu došli do faze da govore o asimetri?nim rješenjima.

-Bavili smo se prvo rješenjima kako je ponu?eno. Bavili smo se integritetom izbornog procesa, ograni?enim izmjenama Ustava a da ispoštujemo presude Evropskog suda za ljudska prava, Izbornog zakona, domova naroda i nadležnosti i blokadama u Federaciji. Kroz te teme su se mogla vidjeti razli?ita mišljenja i sudaranja i u principu nismo došli do ta?ke da bi mogli re?i da imamo nekakav dogovor ili otvorena vrata da možemo dogovoriti taj jedan cjeloviti paket. Nije završeno ništa do kraja u tom pregovara?kom postupku i ja ne dijelim optimizam drugih da se u ovoj fazi i ovom kapacitetu mogu napraviti neki zna?ajniji dogovori bez uklju?ivanja sviju.

Mi u NES-u smo spremni uvijek razgovarati, ali imamo stavove i ne?emo ništa uraditi što bi zna?ilo dalje devastaciju države i stvaranje prostora za nove podjele, za nove presude Evropskog suda za ljudska prava, za nefunkcionalnost države. To su neki okviri i neke granice kojih se mi držimo – rekao je Ogreševi?.

Navodi da je u Neumu HDZ bio na jednoj, a sve druge stranke iz Federacije na drugoj strani.

-Prvi prijedlog je bio neprihvatljiv. Bitna su dva principa – omogu?iti svakome aktivno i pasivno bira?ko pravo i jednaka ili približno jednaka vrijednost glasa. ?esto su ta dva principa na neki na?in bila suprotstavljena. Mislim da nam je sku?en prostor ako se bavimo samo rješavanjem pitanja ovih reformi i promjena koje moramo uraditi ako budemo radili samo na terenu Federacije. Sugerirao bih da se ovim ozbiljnim pitanjima bavimo na nivu države, u širokom formatu, da svi sudionici imaju jednak nivo odgovornosti – kazao je Ogreševi?.

Na pitanje šta je sljede?i potez HNS-a odgovara: “?uo sam da ?e biti Sabor. Vidjet ?emo, o?ekujem možda neke tvrde stavove, ali vjerovatno ?e biti neke reakcije. U postoje?em ustavnom okviru nema prostora za tre?i entitet. Za nas je ovo što se radi u RS-u nasilje, tuma?i Ustav kako ko ho?e.”

O partnerstvu Dodika i ?ovi?a kaže da je to specifi?an odnos.

-?esto tu ima frustracija i poruka koje nisu dobre, nisu dobronamjerne prema državi i onome što se dešavalo zadnjih 30 godina, a nisu zasnovane ni na ?injenicama – rekao je predsjednik NES-a.

Isti?e da su Palmer i Eichhorst u Neumu ponudili koncept elektorskog glasanja.

-Ponudili su da izmjene Ustava idu u pravcu da stoji da BiH ima tri ?lana Predsjedništva, da se dva biraju iz Federacije, jedan iz RS-a, bez nacionalnih odrednica. To je bilo neprihvatljivo za HDZ – poru?io je Ogreševi?.

Naglašava da NES ima svoje crvene linije preko kojih ne?e i?i.

-To je dalja podjela BiH, stvaranje pretpostavke za podjelu naše države. Za nas su prihvatljive normalne regule i regulative gdje ?emo s jednom dobrom namjerom tražiti najbolja rješenja – zaklju?io je Ogreševi?.

Kompletan intervju pogledajte OVDJE